Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Klassisk fasadarmatur i gjutjärn hos Kulturbelysning

Kulturbelysnings väggbelysning med 4...

Läs mer

Ocab åtgärdar skador, fukt och farliga ämnen för en frisk miljö

Ocab är ett rikstäckande sanerings-...

Läs mer

Industrinät erbjuder sidoskyddsnät för byggställningar

Industrinät's sidoskyddsnät för...

Läs mer

Lekplatsutrustning UniPlay från HAGS Aneby

HAGS Aneby är leverantör av...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

Hus- & Finsnickerier i Örebro AB är leverantör och tillverkare av måttbeställda entrépartier, ekportar, ytterdörrar, innerdörrar och träfö...

Så länge som Llentab har byggt stålhallar har idrottshallar varit en del av vår verksamhet. På senare år har byggandet av hallar för olika...

Eden Wood har tillverkat utemöbler och bänkbord i över 50 år, vi vet vad som krävs

Vi kombinerar långsamt vuxet Norrland furu (FSC...

Ursparning speciellt anpassad för rör vid vägg t ex värmestammar. Vid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock tills dess...

Central är en serie av sammansatta flexibla sittmöbler för stationer och vänthallar, som utmanar gränsen mellan ute och inne.

Möbeln är tä...

Jag kommer att behöva leverantör för svetsuppdrag under tiden:

Svetsmetod 136+138 enligt...

Jag ska köpa in fönster i samband med ett projekt som gäller nybyggnad av flerbostadshus i Malm...

Jag kommer att köpa in kompletterande smide till ett projekt i Kviberg, Göteborg som gäller...

Jag kommer att ta in priser på fönster till ett projekt som gäller flerbostadshus i Kviberg, Gö...

Jag tar just nu in priser på golvläggning, mestadels textila golv, till ett projekt i Tranemo...

Vi är intresserade av pris på både arbete och material gärna total entreprenad.

Vi vill...

Jag kommer att köpa in kompletterande smide till ett projekt i Malmö. Det omfattar bl.a trappor...

Jag ska köpa in undertak till 500 kvm kontorsyta vid en nybyggnation i Malmö. Kontakta mig...

Vi kommer inom kort att starta en padelverksamhet i Malmö och ser oss omkring att få offerter p...

Jag ska köpa in glaspartier/skyltfönster i samband med ett projekt i Höör.
Det rör sig om...

Jag ska köpa in rulljalusier i samband med ett projekt i Höör.
Det rör sig om 6-7 st...

Bygg- och fastighetssektorns nya riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering förvä...

Kunderrna erbjuds hyra den nya bostaden i fyra till 5 år. Därefter kan de köpa bostaden till ett...

Till de 753 utbildningsplatserna inom bygg- och anläggningsprogrammen i kommunala och fristående...

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, har antalet anmälda stölder på byggarbetsplatser ökat...

Under 2018 färdigställdes 42 844 lägenheter i nybyggda flerbostadshus. Det är 20 procent fler än...

De sporter som byggbranschen sponsras mest är fotboll, ishockey och längdskidor. Såväl på lokal...

När SM i ordvits avgjordes i Stockholm i helgen, var det Karl Vilén från Göteborg som vann....

I regeringens vårändringsbudget införs investeringsstödet för hyresrätter igen. Stödet försvann...

Boverket fick i juni 2018 uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlä...

Ett regeringsförslag innebär att både köpare och säljare kan få upp till 2 års fängelsestraff fö...

Enligt Fair Play Bygg som sedan 2016 drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och...

Fossilfri lastbil för anläggningstransporter i Stockholm

Lastbilen som är femaxlad förväntas ha en lastkapacitet på 24 ton. Det är i projektet "...

Samma regler för lärlingsanställning som övrig personal

Lärlingar ska anställas på samma sätt som övriga medarbetare, med provanställning i sex månader...

Stockholm polisanmäler snöröjare

Efter vinterns stora trafikproblem, har stockholms trafikkontor låtit granska snöröjningen...

Italienska entreprenörer stämmer Trafikverket på 800 miljoner

Det är vid bygget av bergtunnlar i E4 förbifart Stockholm som Trafikverkets granskning av...

Medel till våtmarker mot vattenbrist

Regeringen vill öka landskapets förmåga att hålla kvar vatten och tar därför höjd för detta i vå...

Klart för dubbelspår på Västkustbanan

Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och...

Högre livskvalité med bullerdämpande asfalt

Det är forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro som nu i en...

Ökade polisresurser för att utreda dieselstölder

Det är Polisens arbetsgrupp "Brottssamordningen" som betraktar dieselstölderna på ett...

Effektivare grustransporter med appen Fleaty

När beställaren vi ha material levererat, hittar appen närmaste depå och transportör. Än så lä...

Ny grön betong från Skanska

Med minimal andel cement, ger Skanskas gröna betong 50% lägre klimatpåverkan vid produktion. Med...

Skanska och NCC dömda till böter för finsk asfaltskartell

Mellan 1994 och 2002 delade 7 bolag upp marknaden mellan sig. Det faktum att Skanska och NCC fö...

Q-gruppen Bygg AB mot konkurs

Bolaget har efter flera års tyngande likviditetsproblem, begärt sig i konkurs. Det är förlustaff...

Saneringsfirman tappar tillstånd för asbestsanering

Vid en inspektion i januari, upptäckte Arbetsmiljöverket flera brister i samband med företaget...

Norska AF Gruppen växer i Sverige

Koncernens omsättning steg under det första kvartalet 2019 med 34 procent medan den svenska omsä...

Timlöner i Europa - kolla in länderna

Enligt The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), IG BAU, varierar timlönerna...

Läget på bostadsmarknaden: 8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät...

Ny rapport om nervskador på grund av vibrationer

Arbets- och miljömedicin i Syd får varje år cirka 100 nya fall av personer med vibrationsskador...

Dags att skicka in mätdosor och söka radonbidrag

Har du mätt radonhalten i ditt hus i vinter? Nu är eldningssäsongen, och därmed mä...

K-rauta ändrar sitt koncept i Sverige

Ett yteffektivare koncept med många digitala lösningar skall vända siffrorna efter ett oroligt...

Bostadsköpare tilldöms rätt att häva avtal

Med en 8,5 månader försenad upplåtelse av lägenheten, medges köparen att häva avtalet om köp köp...

Byggen som spräckt budgeten mest

Klar ledare i fråga om spräckt budget är tunneln Hallandsås. Mot budgeterade 1,25 miljarder stä...

Golvmarknaden backar

Efter de senaste årens starka ökning har nu trenden vänt. Under 2018 var tillväxten endast 2%...

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av...

I Nyköping har bevattningsförbud rått sedan maj 2018. Nu öppnas en tappstation för vatten vid...

Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för...

Det är Peter Bachstätter, filialchef VS på Assemblin i Växjö som efterlyser en översyn av...

Miljöpartiet skall nu driva frågan om solceller och eller gröna tak på varje tak vid...

Enligt en medlem i en skånsk bostadsrättsförening, sparar föreningen inte energi efter att det...

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppgift att kartlägga och analysera länens vattensituation...

Enligt Installatörföretagens konjunkturrapport gick det under 2018 bäst för tele, data, säkerhet...

Det är analysföretaget Industrifakta som intervjuat ett 40-tal medlemmar i Svenska kyl och vä...

Nya rör kan produceras av rör från byggavfall, det har visats inom projektet REPIPE....

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera utredningen om konsekvenser av...

 

Annonser