Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Klassisk fasadarmatur i gjutjärn hos Kulturbelysning

Kulturbelysnings väggbelysning med 4...

Läs mer

Ocab åtgärdar skador, fukt och farliga ämnen för en frisk miljö

Ocab är ett rikstäckande sanerings-...

Läs mer

Industrinät erbjuder sidoskyddsnät för byggställningar

Industrinät's sidoskyddsnät för...

Läs mer

Lekplatsutrustning UniPlay från HAGS Aneby

HAGS Aneby är leverantör av...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

Tavelsystem för t. ex. industri eller kontorsmiljöer där stor skrivyta krävs på liten fysisk yta.

Tavlorna är skjutbara i sidled, ett...

Med ett inköpssystem får du full kontroll över dina inköp. Du kan prisjämföra...

JOM- Järn i Offentlig Miljö – producerar stamskydd i olika form och storlek.

Ett stamskydd är ett dekorativt skydd och påkö...

Svensk klassiker som får våra hjärtan att slå ett extra slag, funnits med sen 30 talet och har en härlig design och fin funktion ”klassiska...

Genom att installera ett isolerat glastak med öppningsfunktion skapas en helt annan rymd i rummet. Behovet av elektrisk belysning minskar också p...

I projektet ombyggnad av Västerås hamn är det just nu aktuellt att ta in priser på smide. Det är...

I projektet hamnbyggnader i Västerås är det just nu aktuellt att ta in priser på plåt till fasad...

I samband med projektet Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg kommer jag inom...

Till projektet Nybyggnad av flerbostadshus på Madolingatan, Frölunda Allé är det aktuellt att ta...

Till projektet mottagningsstation i Alingsås behöver jag ta in priser på stålstomme.Byggnaden är...

Till projektet mottagningsstation i Alingsås behöver jag ta in priser på fasadmurning.Byggnaden...

Jag tar just nu in priser på installationsgolv i serverhall.Ytan är 60 kvm i 2 plan.Kontakta mig...

Till projektet Nybyggnad av bostäder, butik mm i Malmö är det just nu aktuellt att lämna anbud p...

I projektet Nybyggnad av bostäder, butik mm i Malmö är det just nu aktuellt att lämna priser på...

I projektet nybyggnad av bostäder, butik mm i Malmö är det aktuellt att ta in priser på innerdö...

Vi har just nu ett projekt i Göteborg där vi tar in priser på undertak.
Projektet omfattar...

Många bostadsrättsprojekt har räddats genom att omdirigeras till hyresrätter. Med detta följer...

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13 400 nya bostadslägenheter under det fö...

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10...

I sin senaste rapport "Kan vi få be om största möjliga försiktighet", presenterar...

Det är Sweden Green Building Councils kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader som...

Alla med det gamla ID06 kortet skulle ha bytt detta senast 20/6 i år men eftersom så många ännu...

SIS har nu lagt ett förslag på invändiga mått i bostäder. Bland annat sov- och badrum skall bli...

Det var Lars E.O Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, som fick...

Bygg- och fastighetssektorns nya riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering förvä...

Kunderrna erbjuds hyra den nya bostaden i fyra till 5 år. Därefter kan de köpa bostaden till ett...

Till de 753 utbildningsplatserna inom bygg- och anläggningsprogrammen i kommunala och fristående...

Sweco ser över massahanteringen på Ostlänken

Ostlänken som är ett av Trafikverkets största pågående projekt, kan komma att generera en miljon...

Döms till miljonvite för dumpat schaktavfall

Det är Småa AB som av Mark- och miljödomstolen döms till att betala 1,5 miljoner i vite till...

Svevia får innovationspris för skräddarsydd snöröjning och halkbekämpning

Svevia kombinerar data från Trafikverkets vägväderstationer med väderprognoser...

2018 kanonår för torventreprenörer

Den totala skörden av torv ökade med nästan 40 procent under 2018 jämfört med 2017. Skörden...

Maskinentreprenörerna anser att Regeringen måste agera för att lösa maskinförarbristen

Maskinentreprenörernas ordförande Magnus Persson anser att utbildningsminister Anna Ekström...

Fossilfri lastbil för anläggningstransporter i Stockholm

Lastbilen som är femaxlad förväntas ha en lastkapacitet på 24 ton. Det är i projektet "...

Samma regler för lärlingsanställning som övrig personal

Lärlingar ska anställas på samma sätt som övriga medarbetare, med provanställning i sex månader...

Stockholm polisanmäler snöröjare

Efter vinterns stora trafikproblem, har stockholms trafikkontor låtit granska snöröjningen...

Italienska entreprenörer stämmer Trafikverket på 800 miljoner

Det är vid bygget av bergtunnlar i E4 förbifart Stockholm som Trafikverkets granskning av...

Medel till våtmarker mot vattenbrist

Regeringen vill öka landskapets förmåga att hålla kvar vatten och tar därför höjd för detta i vå...

Klart för dubbelspår på Västkustbanan

Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och...

Bostadsbyggandet minskar med 11 procent

I Stockholm minskar byggandet mest medan det i Storgöteborg 2019 är oförändrat jämfört med 2018...

Årets Stockholmsbyggnad korad

Stockholmarna har röstat fram Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen till vinnare. Det är en...

Landets mest aktiva byggföretag

På byggvarlden.se finns listan över de byggföretag som har flest projekt i respektive län....

Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort

Boverket beslutade år 2017 att införa ett nytt krav för byggnader med vedspisar frä...

Barometerindikatorn gick ner till historiskt genomsnitt

Barometerindikatorn föll i maj, till 99,8 från 102,5 månaden innan. Den pekar därmed på ett...

Q-gruppen Bygg AB mot konkurs

Bolaget har efter flera års tyngande likviditetsproblem, begärt sig i konkurs. Det är förlustaff...

Saneringsfirman tappar tillstånd för asbestsanering

Vid en inspektion i januari, upptäckte Arbetsmiljöverket flera brister i samband med företaget...

Norska AF Gruppen växer i Sverige

Koncernens omsättning steg under det första kvartalet 2019 med 34 procent medan den svenska omsä...

Timlöner i Europa - kolla in länderna

Enligt The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), IG BAU, varierar timlönerna...

Läget på bostadsmarknaden: 8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät...

Ny rapport om nervskador på grund av vibrationer

Arbets- och miljömedicin i Syd får varje år cirka 100 nya fall av personer med vibrationsskador...

Minskad risk för fettproppar i avloppsledningar och färre tömningar av fettavskiljare. Det blir...

Elnätspriserna har i snitt ökat med 3,6 procent sedan förra året, och med över 27 procent sedan...

Boverket föreslår nya krav på såväl förberedelser av laddplatser som installation av...

Energimyndigheten har startat en plattform för samarbete inom värme och kyla i form av fyra...

Vasakronan undersöker möjligheten att lagra egen solel. På sommaren skall solen producera vätgas...

I nya siffror från Arbetsmljöverket, visas att bland 15-49 åringar är olycksfall största orsaken...

Den som vill lagra egenproducerad el hemma kan ansöka om energilagringsstöd. Energimyndigheten...

Enligt årets vattenskadeundersökning har 99 procent av rapporterade 22 246 skador drabbat småhus...

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av...

I Nyköping har bevattningsförbud rått sedan maj 2018. Nu öppnas en tappstation för vatten vid...

Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för...

 

Annonser