Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Schüco SmartActive, antimikrobiell ytbehandling för minskad smittorisk

Kladdiga handtag på förskolan,...

Läs mer

ISHOLTSTEN

Golvtegel med 13 mm bygghöjd.

... Läs mer

Stalldörrar & portar från Y-TE

Y-TE´s ekonomi- och stalldö...

Läs mer

Golvbrunnar för storkök från Furhoffs

Om man kan tala om standardprodukter...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

SAFETRON introducerar sig i segmentet elslutbleck med ES-serien och ML-serien, från enkla elslutbleck till typen standard.

”Gemensamt...

Det räcker inte att följa Boverkets byggregler för att brandsäkra sin byggnad, utan man bör ha större marginaler och aldrig tumma på det passiva...

Under mer än 30 år har Nola utvecklat produkter och visioner för det urbana stadsrummet. Vi arbetar efter ett utarbetat miljötänk och tror på en n...

Vi är otroligt stolta över vår premiumfärg Nordsjö One Super Tech.
Därför är det extra roligt att kunna presentera ännu en stjärna i One-...

Två stålfarbröder satte sin prägel på 1950-talets Sverige – på olika sätt.

Anledningen till att årgång 1951 av...

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 450 nya lägenheter under första kvartalet...

Utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige som inhyrd arbetskraft också ska betala...

Under 2017 färdigställdes 48 227 lägenheter i Sverige. Det är det högsta antalet sedan 1992 då...

Nu kan Boverket presentera en samlad bild av bostadsmarknaden i Sverige tack vare...

DB Schenker: "Här är föraren inte ombord utan sitter på ett kontor och övervakar"...

Nu har har Liseberg öppnat för säsongen och årets storsatsning är berg- och dalbanan Valkyria....

Digitala innovationer skapar inte bara värden för företagen och kunderna utan ger även samhä...

En ny kamerabevakningslag föreslås börja gälla från den 1 augusti. Den förbättrar enligt...

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader...

Branschgemensamma projektet Effektivare granskning sparar tid och skapar mer kundnytta. Under...

Den 10-13 april samlar Nordbygg över 900 utställare som visar upp sina nyheter på Stockholmsmä...

Klart: Västlänken får byggas

Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett grönt ljus.

Västlänken kommer att bli verklighet...

"Storleken utmanar i Förbifart Stockholm"

Förbifart Stockholm består av 18 kilometer bergtunnel uppdelade på sex stora huvudentreprenader...

Unik renovering av Tjörnbron

Med start nästa vår kommer de 64 kablarna på Tjörnbron att bytas ut - ett tekniskt komplicerat...

Ny rapport: Anläggningsmassor och klimatpåverkan

Vid i stort sett allt byggande uppstår behov av att hantera schaktmassor. Dessa massor kan vara...

Batteridriven sopmaskin visas

Stenborgs Miljömaskiner kommer att visa den elektriska sopmaskinen Dulevo D. Zero på Svenska...

Volvo testar elektrifiering

Laddbara lastmaskiner och krossar och grävmaskiner som är kopplade till elnätet. Snart är det...

Reservdelar i stål skrivs ut med 3D-skrivare

Additiv tillverkning kommer att revolutionera världens materialutveckling och lagerhållning. Med...

100-åriga ledningar byts med schaktfri teknik

Just nu pågår ett stort arbete med att byta ut dricksvattenledningarna på en sträcka av den vä...

Reducerat koldioxidutsläpp från betongbroar genom dagens tillgängliga teknik

Genom aktiva val och ett medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan...

Ramboll klimatanpassar Göteborg

Efter översvämningarna i Malmö och Köpenhamn vill Göteborgs stad vara tidigt ute.

Gö...

Stärkt tillsyn av växtskydd på golfbanor

Under hösten 2018 genomför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och...

Så stoppas vibrationer med ny teknik

Har du fått vita fingrar efter att ha jobbat länge med maskiner? Så behöver det inte vara. Här...

Norsk byggjätte fortsätter expansionen i Sverige

BetonmastHæhre etablerar sig i Malmö. Därmed är koncernen representerad i alla Sveriges tre stö...

Nya vägledningar om GDPR och kamerabevakning

I dag presenterar SABO och Fastighetsägarna Sverige två gemensamma vägledningar för behandling...

Minskad försäljning för byggmaterialhandeln i mars

Bygg- och järnindex  visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande...

Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslag

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda undantag från krav på bygglov för altaner,...

Bostadsministern positiv till större Attefallshus

Attefallshusen kan bli större. Boverket ställer sig positiv till att öka husens storlek fö...

Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande....

De räddar Gamla stans sjunkande hus

Varje år sjunker husen mellan tre och fyra millimeter. Orsaken är att träpålarna, som de gamla...

De goda byggtiderna är över

Efter flera års högkonjunktur är vändningen här. Här är en ny prognos som visar att en särskild...

Stora vinster med unik identitet för byggartiklar

Den svenska byggbranschen siktar på att införa en unik digital identifiering av byggprodukter s...

Peabs ledning sämst i klassen på jämställdhet

Peab har 15 000 anställda men ingen kvinna har hittills kvalificerat sig för att vara med i...

Ett nedrivet ledningsschema ledde till glåpord och fraktur. Tingsrätten går på elektrikerns...

Det går tungt för blandartillverkaren FM Mattsson Mora Group. Därför presenteras ett...

Boverket har regeringens uppdrag att följa upp om det är kostnadseffektivt att införa...

Delstaten är på väg att klubba igenom en ny standard som innebär att nästan...

Under våren har Akademiska Hus, tillsammans med Tekniska Verken i Linköping, kammat hem...

Kontrollsystemet ID06 hjälper sedan tio år tillbaka byggbranschen att hålla koll på vilka...

Det stopp för borrning av geoenergibrunnar för bergvärme som Stockholms stad införde på stadens...

Energimyndigheten publicerar nu statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige...

Det har blivit allt populärare att installera solceller. Men detta har också...

Alla sa att de skulle välja VVS- och fastighetsprogrammet för att utbildningen skulle ge dem...

Energimyndigheten satsar 105 miljoner kronor på en fortsättning av programmet Marin...

 

Annonser