Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Få in offerter snabbt, effektivt och gratis

Upptäck hur du kan effektivisera...

Läs mer

Aktuell data i dina affärssystem för byggbranschen

Leverantörsportalen.se lanserar ett...

Läs mer

Klassisk fasadarmatur i gjutjärn hos Kulturbelysning

Kulturbelysnings väggbelysning med 4...

Läs mer

Ocab åtgärdar skador, fukt och farliga ämnen för en frisk miljö

Ocab är ett rikstäckande sanerings-...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

Vi har cykelställ och cykelpollare på lager för snabb leverans.

Är du i behov av pollare eller cykelställ? Hos oss finns ett stort urval....

Människor kan känna sig helt trygga i träfastigheter, men det förutsätter ett fullvärdigt brandskydd med träpaneler som är brandimpregnerade på...

Två stålfarbröder satte sin prägel på 1950-talets Sverige – på olika sätt.

Anledningen till att årgång 1951 av...

Lammin Ikkuna deltog i Tekes 100 Lassi Grand Dam-evenemang den 12 december 2017, där Finlands bästa smarta stadsexperter...

Allaway släpper en helt ny generation centraldammsugare med flera smarta innovationer. Centralenheterna från samtliga tillverkare har sett ut på...

Vi skulle vilja ha offert på någon form att tilläggsisolering samt målning av våra två...

Söker leverantör av 1 st servicecontainers/ mekcontainer av stålplåt.
Storlek: 20 eller 40...

Anbudsförfrågan för projekt förskola i Enköpings kommun. Bruttoarea 2100 m².

Vi är i...

Jag behöver få in priser på skiffer inkl. montage vid nybyggnaden av flerbostadshus Kviberg/...

Jag behöver omgående få in priser på fönster till ett flerbostadshus som omfattar 250 lägenheter...

Jag behöver få in priser på kompletteringssmide till projektet flerbostadshus Kviberg/...

I samband med projektet flerbostadshus Kviberg/Beväringsgatan 250 lägenheter behöver jag få in...

Jag tar in priser på utfackningsväggar till projektet Beväringsgatan/Kviberg, flerbostadshus med...

Jag kommer att köpa in förrådsväggar till ett flerbostadshus i Lund.
Omfattningen är ca 40...

Jag kommer att ta in priser på golvläggning till projektet Kv. Klockaren i Dalby i Lund.
...

Jag kommer inom kort att skicka ut underlag på målningsarbeten (invändig målning) som omfattar...

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik...

NCC ska i samverkan med Huge Bostäder bygga 200 hyresrätter, varav cirka hälften blir...

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår till godsjärnvägen Hamnbanan...

TL Bygg AB har tecknat avtal med Atrium Ljungberg om att bygga 44 hyresrättslägenheter i...

Peab förvärvar YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Förvärvet innebär att Peab...

Den höga arbetsbelastningen på sveriges ingenjörer är ett tecken på värdet av ingenjörernas...

Under 2018 ökade byggandet i Europa. Framförallt ökade Östeuropa medan en avmattning skedde i...

Många bostadsrättsprojekt har räddats genom att omdirigeras till hyresrätter. Med detta följer...

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13 400 nya bostadslägenheter under det...

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10...

I sin senaste rapport "Kan vi få be om största möjliga försiktighet", presenterar...

Elvägen hamnar i Örebro eller Stockholm

Sedan Trafikverket i december 2018 gick ut med en förfrågan om förslag på lämliga pilotsträckor...

Sweco ser över massahanteringen på Ostlänken

Ostlänken som är ett av Trafikverkets största pågående projekt, kan komma att generera en miljon...

Döms till miljonvite för dumpat schaktavfall

Det är Småa AB som av Mark- och miljödomstolen döms till att betala 1,5 miljoner i vite till...

Svevia får innovationspris för skräddarsydd snöröjning och halkbekämpning

Svevia kombinerar data från Trafikverkets vägväderstationer med väderprognoser...

2018 kanonår för torventreprenörer

Den totala skörden av torv ökade med nästan 40 procent under 2018 jämfört med 2017. Skörden...

Maskinentreprenörerna anser att Regeringen måste agera för att lösa maskinförarbristen

Maskinentreprenörernas ordförande Magnus Persson anser att utbildningsminister Anna Ekström...

Fossilfri lastbil för anläggningstransporter i Stockholm

Lastbilen som är femaxlad förväntas ha en lastkapacitet på 24 ton. Det är i projektet "...

Samma regler för lärlingsanställning som övrig personal

Lärlingar ska anställas på samma sätt som övriga medarbetare, med provanställning i sex månader...

Stockholm polisanmäler snöröjare

Efter vinterns stora trafikproblem, har stockholms trafikkontor låtit granska snöröjningen...

Italienska entreprenörer stämmer Trafikverket på 800 miljoner

Det är vid bygget av bergtunnlar i E4 förbifart Stockholm som Trafikverkets granskning av...

Medel till våtmarker mot vattenbrist

Regeringen vill öka landskapets förmåga att hålla kvar vatten och tar därför höjd för detta i...

Ny bygger vi Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker

Sportig på insidan, historisk på utsidan. I slutet av september ska den gamla...

Midroc köper strandnära fastighet i Ängelholm

Midroc köper fastigheten Ängelholm Klitterbyn 2. Den omfattar ca 7 000 kvadratmeter tomtmark med...

NCC bygger 65 bostadsrätter i Ängelholm

NCC ska i partneringsamarbete med HSB Nordvästra Skåne bygga 65 bostadsrätter till HSB Brf...

NCC bygger nya Burlövsbadet

NCC ska tillsammans med Burlövs kommun bygga nya Burlövsbadet i Arlöv, strax norr om Malmö....

Snabbare byggstarter i Göteborg

Med göteborgs kommuns nya arbetssätt kan byggen påbörjas ett år tidigare. Projektering sker...

Bygghandelns hemsidor viktiga för kunderna

Det är Bygmas Bygmabarometer som i sin senaste undersökning rapporterar om att hemsidor för...

Bostadsbyggandet minskar med 11 procent

I Stockholm minskar byggandet mest medan det i Storgöteborg 2019 är oförändrat jämfört med 2018...

Årets Stockholmsbyggnad korad

Stockholmarna har röstat fram Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen till vinnare. Det är en...

Landets mest aktiva byggföretag

På byggvarlden.se finns listan över de byggföretag som har flest projekt i respektive län....

Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort

Boverket beslutade år 2017 att införa ett nytt krav för byggnader med vedspisar...

Barometerindikatorn gick ner till historiskt genomsnitt

Barometerindikatorn föll i maj, till 99,8 från 102,5 månaden innan. Den pekar därmed på ett...

Instalco växer inom ventilation genom förvärv av Milen Ventilation AB i Gävle. Genom förvärvet...

Regeringen föreslår nu att IMD endast skall gälla för byggnader med relativt hög...

Minskad risk för fettproppar i avloppsledningar och färre tömningar av fettavskiljare. Det blir...

Elnätspriserna har i snitt ökat med 3,6 procent sedan förra året, och med över 27 procent sedan...

Boverket föreslår nya krav på såväl förberedelser av laddplatser som installation av...

Energimyndigheten har startat en plattform för samarbete inom värme och kyla i form av fyra...

Vasakronan undersöker möjligheten att lagra egen solel. På sommaren skall solen producera vätgas...

I nya siffror från Arbetsmljöverket, visas att bland 15-49 åringar är olycksfall största orsaken...

Den som vill lagra egenproducerad el hemma kan ansöka om energilagringsstöd. Energimyndigheten...

Enligt årets vattenskadeundersökning har 99 procent av rapporterade 22 246 skador drabbat småhus...

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av...

 

Annonser