Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Byggbranschens viktigaste mötesplats i Västsverige

Mässan Bygg Göteborg är en årligen å...

Läs mer

Ocab åtgärdar skador, fukt och farliga ämnen för en frisk miljö

Ocab är ett rikstäckande sanerings-...

Läs mer

Industrinät erbjuder sidoskyddsnät för byggställningar

Industrinät's sidoskyddsnät för...

Läs mer

Lekplatsutrustning UniPlay från HAGS Aneby

HAGS Aneby är leverantör av...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

Nu kan du stänga ute alla naturens hårda element – regn, hagel,snö och nordanvindar, men närhelst du känner för det släppa in solsken, värme...

JOM- Järn i Offentlig Miljö – producerar luftbrunnar i olika form och storlek.

 Rötter till träd i stadsmiljöer söker sig ur...

Belysningsstolpe Malmö med lykthus Slottsbacken.

 En genom tiderna flitigt använd modell i hela Norden. Denna stadsstolpe återfinns i...

VALVGENOMFÖRNING FÖR TAKGENOMFÖRNING OCH ANDRA GENOMFÖRINGAR

 Valvgenomföring används för takgenomförning och andra genomföringar vid...

Stensättarutbildning fortlöper under 2019. Utbildning sker vecka 11,12,13,14 och 15 i Österbybruk (4 mil norr om Uppsala). Övriga veckor 2019...

Jag söker entreprenör för målning av stålstomme på plats hos kund i Västerås. Uppskattningsvis 2...

Prisförslag på laddskåp för ipad till en skola. Den som heter Ipad och laptopskåp Multi (en vit...

Jag behöver komma i kontakt med ett företag som kan utföra eller alternativt låna ut 4 - 5...

Bygga en oisolerad plåthall med öppen kortsida till sommaren, så jag behöver få kontakter med nå...

Vi söker ett företag som kan tillverka byggsmide till ett byggprojekt beläget i Södertälje...

jag skulle vilja ha en offert på 30 stycken skåp, levererade till Stockholmsområdet.

Typ...

Jag behöver omgående! få in priser och leverans av tårplåt 8mm enligt nedan storlekar
...

Vi söker ett företag som kan ta på sig en trapphusrenovering, som innebär målning av tak, väggar...

Vill ha offert på 8 rundade markiser inkl uppmontering på församlingshem i Gävleborgs län....

Vi bygger en bussdepå på sammanlagt 17 000 m² som är belägen i Solna Kommun och behöver kö...

Vi söker ett företag som kan utföra invändig målning av en nybyggnation av en bussdepå beläget...

Nubyggare kallas det samarbete som skall främja rekrytering av nyanlända och personer som saknar...

3D Hyrliftar ställer ut på Bygg Göteborg med sin nya 3D Truck
Monter. N:...

Utställare på Bygg Göteborg 2019

 Monter B:02

 Weland...

Vid planering av bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till risker för bland annat ras, skred...

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll marginellt men fortsätter att...

Nu bromsas byggandet av bostadstätter in. De stora byggarna som HSB, JM, PEAB, Riksbyggen och...

Enligt sabo.se, har bostadsföretaget Mimer i Västerås, utvärderat sin friskvårdssatsning. Efter...

Antalet svenska bostadsköp under 4:e kvartalet 2018 minskade med nästan 30% jämfört med 2017....

Som kund vill många diskutera material inför bygget. Detta lyssnar inte hantverkarna så noga p...

I ett unikt beslut från Skatteverket har en person fått skattetillägg efter försäljning av...

Under 2018 ökade antalet anmälda utländska arbetstagare till Arbetsmiljöverkets...

Ny grön betong från Skanska

Med minimal andel cement, ger Skanskas gröna betong 50% lägre klimatpåverkan vid produktion. Med...

Skanska och NCC dömda till böter för finsk asfaltskartell

Mellan 1994 och 2002 delade 7 bolag upp marknaden mellan sig. Det faktum att Skanska och NCC fö...

Farligt lösgrus nu i mars

För att undvika olyckor, kan kommunerna ta bort lösgruset snabbare, hävdar försäkriongsbolaget...

Slussen-berget utvinns med specialmetoder

För att undvika störande vibrationer när tunneln under Slussen byggs, krävs speciella metoder. N...

Slussen-berget kräver specialmetoder

För att undvika störande vibrationer när tunneln under Slussen byggs, krävs speciella metoder. N...

Uddevalla utreder följder av invallning

Kommunen har nu beslutat att bygga skyddsvallar mot de ständigt återkommande översvämningar...

Skanska bygger idrottsanläggningar med överskottsmassor

Ett nytt samarbete mellan Skanska och Riksidrottsförbundet skall skall kunna gynna breddidrotten...

Regeringen vill höja skatten på gruvdiesel

Redan den 1:e augusti i år, vill regeringen slopa nuvarande skatterabatt om 89 respektive 40...

LKAB:s gruvavfall blir till gips

Bolaget satsar 45 miljoner på en pilotanläggning som skall producera bl. a. gips och gödsel....

Svevia gör grymt resultat

Svevias positiva utveckling fortsätter, och det ser bra ut framöver också. Årets rörelseresultat...

Innovationstävling för framtidens hållbara transporttjänster

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utslä...

Veidekke bygger hyresrätter utan parkeringsplatser

När 70 hyresrätter byggs åt Laterre och Rikshem, görs det med den första detaljplanen som har p-...

Stockholmsprojekt för 111 miljarder euro

Enligt en rapport från Invest Stockholm, skall det fram till 2040, investeras 111 miljarder euro...

Pensionärer lurade av falsk takläggare

Åtminstone 8 personer gav den falske takläggaren pengar för jobb han inte utförde. Mannen ringde...

Serneke saknar kvinnor i koncernledningen

De 10 största byggföretagen har i snitt 45% kvinnor i styrelsen och 29% i ledningsgrupperna....

Skatteverkets byggkontroller 2018

Förra året gjordes över 15 000 kontroller vid byggarbetsplatser och i 13 procent av kontrollerna...

Svag bygghandel på nätet 2018

Bygghandeln är den etablerade bransch som påverkats negativt förra året. Efter sommaren gick...

Fler väljer att bygga hyresrätter

Enligt SCB visar preliminär statistik att det påbörjades nybyggnation av cirka...

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen klart

Nu byggs en ny stadsdel i Göteborg. Det handlar om 1300 nya bostäder och 5000-6000 nya...

Energiklassning av byggbodar

Dagens bodar är stora miljöbovar som läcker mycket energi. Branschen förbereder därför en...

Ny totalentreprenad för polska bostadsbyggare

Polska Unibep S.A. har fått kontrakt på projektet Nyproduktion av lägenheter, Saffransgatan, Gö...

Goda jobbchanser inom bygg- och anläggning

Bygg- och anläggning är en av de branscher där det finns störst jobbmöjligheter på både ett och...

Elproduktionen från vindkraft väntas öka mycket fram till 2021. Däremot minskar den totala...

Nu finns det information på Energimyndighetens solelportal som riktar sig till dig som är ägare...

På vvsforum.se, kan man läsa att GVK, BKR och Säker Vatten nu startat samordningsarbetet för att...

Företaget i fråga kallar sig för kabelförläggare men de verkar utföra elinstallation. Bakrunden...

PÅ Cirkulation.se kan man läsa att Livsmedelsverkat har tagit fram en handbok "Handbok för...

I Jämtland har Länsstyrelsen gjort ett undantag, taket på Stuguns kyrka får utrustas med...

Vad behövs för att öka efterfrågan av energieffektiva produkter och tjänster? Hur ser bestä...

"Felet beror inte på värmepumpen, utan på att cirkulationspumpen var defekt, som varken är...

Snacket om hur AI (Artificiell Intelligens) ska revolutionera hur våra byggnader styrs och spara...

Den 1 april börjar en ny EU-standard att gälla. Det innebär att de uttag till...

Bristen på vatten inom EU har spridit sig till länder som aldrig trodde de skulle hamna i det lä...

 

Annonser