Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Gyproc ErgoLite

Gyproc GEE 13 ErgoLite är en lä...

Läs mer

Ny stamfixtur från U-form

U-form lanserar en ny metod att...

Läs mer

Unik samarbetsportal för inköp och projekt

Leverantörsportalen har nu...

Läs mer

Nya entrémattor från 3M

Under varumärket Nomad, erbjuder 3M...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga sedummattor för nordiskt klimat på egna...

Perforerade, präglade fasader

RMIG's City Emotion fångar passionen för kreativ byggnadsdesign genom att...

Uretek presenterar tre unika och patenterade metoder för djupstabilisering,lyftning och lagning/förstärkning av sjunkande/sjunkna...

Varma takkonstruktioner med PIR isolering för asfalt eller FPO/PVC membran utan mekanisk infästning av Europas ledande systemleverantör för lå...

Belysningspollare " Katrineholm" är framtagen för att kunna samspela
med både moderna och kulturhistoriska miljöer.
...

Peab har rört runt i ägargrytan via en familjeaffär där 15,7 miljoner A-aktier byter ägare. Det...

Det blir en variant av huvudentreprenörsansvar inskrivet i kollektivavtalet mellan Byggnads och...

Vilket är bästa sättet att energieffektivisera miljonprogramshusen? En ny studie ger vägledning...

NORDBYGG 2014. Den borgerliga alliansregeringen är entydig när det gäller att behålla ROT-...

Korruptionsrisken är fortsatt hög inom bygg- och entreprenadbranschen.

De största...

Enligt en ny prognos från Industrifakta börjat det i år byggas cirka 7.300 småhus och mer än 25....

Dalkia ansvarar sedan den 1 mars för driften och underhållet av Micasa Fastigheters bestånd i...

Sveriges BNP ökade snabbast i hela EU sista kvartalet i fjol. Ökningen påverkades delvis av...

Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för att tillgodose äldre personers behov av bostä...

De bästa platscheferna ser på medarbetarna som en resurs. En rapport från...

Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen – i stället för...

Valfläsk till infrastrukturen

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ett väl fungerande transportsystem främjar jobb och...

Kommun dömdes - hämmar konkurrensen

Stockholms tingsrätt har förbjudit Borås kommun att utföra mark- och anlä...

Viedekke är med i framtidens byggande

Det blir allt mer aktuellt för maskinentreprenörer att ta till sig VDC, som det...

Svenskar bygger bredaste hängbron i världen

Jättebron som uppförs utanför Istanbul i Turkiet är både spektakulär och kontroversiell. Det...

Svenskar bygger bredaste hängbron i världen

Jättebron som uppförs utanför Istanbul i Turkiet är både spektakulär och kontroversiell. Det...

LKAB köper väg av Trafikverket

Trafikverket och LKAB har tecknat ett genomförandeavtal för väg 870 (...

Byggfiaskot som får Hallandsåsen att blekna

Borrandet hann knappt börja innan vattnet började spruta in i tunnlarna. Spanien har sin egen...

Nu drar stora upphandlingar igång

Förbifart Stockholm, upprustningen av Getingmidjan och Hamnbanan i Göteborg. Det är bara några...

Rejält minus för Infranord

Det verkar inte vara så lätt att gå från statligt verk till konkurrensutsatt...

Pensionskapital kan finansiera svenska infrastrukturen

Skanska höll i dag ett riksdagsseminarium om alternativa sätt att finansiera...

Stora Infradagen har slagit upp portarna - följ med!

Valåret 2014 håller på att utvecklas till ett dramatiskt och avgörande år för hur Sveriges...

Grön träskyddsmetod belönas

En miljövänlig process för att skydda trävirke mot röta belönas med Nordbyggs guldmedalj för å...

Jarlahuset vinner Glaspriset 2014

Glaspriset 2014 går till Kvarteret Provisorn 4 också känt som Jarlahuset i Stockholm. Ett unikt...

Ommålning sparade energi

Går det att spara energi och sanera fukt i byggnader med hjälp av målarfärg?

Det menar...

SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenadföreningvill få stopp för fukt i fasader

– Att enskilda hus- och fastighetsägare i relativt nybyggda hus på senare tid...

BI satsar 50 miljoner på säkerhet

NORDBYGG 2014. Sveriges Byggindustrier (BI) avsätter 50 miljoner för att hjälpa medlemmarna med...

Stationshus växer med fem våningar kontor

Wihlborgs stationsbyggnad Knutpunkten i Helsingborg ska växa med fem våningar kontor på höjden....

Cheapy försvinner – Beijer bygg tar över

Bygghandelskedjan Cheapy är under avveckling. Beijer bygg tar över elva av anläggningarna och...

Stöd för innovativt byggande fördelat

Den 26 mars beslutade Boverket om fördelning av bidrag för innovativt byggande av bostäder för...

Ökat byggande förutsätter mer mark

Färska siffror från Sveriges Byggindustrier visar på en uppgående konjunktur för...

Byggarbetare mår bättre än andra

Byggnadsarbetare trivs på jobbet. Det visar en ny jobbhälsobarometer från fö...

BI och Villaägarna lanserar nytt hantverksformulär

Använd skriftliga avtal vid hantverkstjänster för att minska risken för meningsskiljaktigheter....

Nu är projektet Smart belysning på väg, även kallat Nytt ljus, klart. Det är ett...

NORDBYGG 2014. Från och med i dag (2014-04-03) gäller en ny schablon för vär vvsforum....

Climeon AB har utvecklat en nydanande metod för utvinning av elenergi från restvärme. Företaget...

NORDBYGG 2014. Över 400.000 bostäder renoveras varje år i Tyskland tack vare förmånliga...

Många företag, inte minst inom hantverkaryrken, har svårt att rekrytera personer med relevant...

Energimyndigheten har gjort det mest omfattande testet hittills av pelletspannor i Sverige. Med...

Efter en stillastående elinstallationsmarknad år 2013, har 2014 börjat bättre. För hela 2014 vä...

Antalet installationer av solceller i Sverige ökade kraftigt från år 2012 till...

En skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el på max 18 000 kronor per år för...

Boverket ska utreda mätning på lägenhetsnivå av värme och varmvattenanvändningen i nyproduktion...

Ett nationellt tillsynsprojekt ska göra skolans inomhusmiljö bättre. Det menar i varje fall den...

 

Annonser