Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Schüco SmartActive, antimikrobiell ytbehandling för minskad smittorisk

Kladdiga handtag på förskolan,...

Läs mer

ISHOLTSTEN

Golvtegel med 13 mm bygghöjd.

... Läs mer

Stalldörrar & portar från Y-TE

Y-TE´s ekonomi- och stalldö...

Läs mer

Golvbrunnar för storkök från Furhoffs

Om man kan tala om standardprodukter...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

Nästa generations varmluftsinstallerade tätskikt från Trebolit. E-LIT är ett 100% varmluftsinstallerat tätskiktssystem som kan installeras på tak...

Med Bentech’s interiörväggar kan du transformera en sluten kontorslokal till en ljus och trivsam arbetsmiljö med bättre kontakt mellan mä...

Färgerna och formspråket hos Epoca Rustic Ecotrust är en upplevelse för sinnena.
Textilplattornas flatvävda ytans oregelbundna fördjupningar...

Nödutrymningsbehör 795 och 796 är certifierade och CE-märkta enligt SS-EN 179:2008 och används tillsammans med motorlås 6100 och 6200 vid dörrmilj...

Montage och nedspolning av AQVIS Miljöspont® som tätkärna i vall. I detta projekt ska översvämningsskydd anläggas runt Centralsjukhuset i...

Bostadsministerns budskap är tydligt. Inbromsningen på bostadsmarknaden är ett bra tillfälle för...

Fler och fler unga väljer bygg- och anläggningsprogrammet.
Även vvs- och...

Sverige behöver en rejäl bostadskrasch pådriven av staten för att vi ska få en sund...

Boverket har beviljat drygt 145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i...

28 bygg-och installationsbolag finns med bland landets största företag, sett till omsättningen....

Den 25 maj 2018 ersätts PuL, personuppgiftlagen, av den nya dataskyddsförordningen, GDPR,...

Barometerindikatorn steg från 113,4 i oktober till 114,1 i november. Hushållen bedömer dessutom...

Tre av fyra av de VA-organisationer som Sveriges Radio identifierat säkerhetsbrister hos, har...

Allt fler stölder och inbrott på byggarbetsplatser anmäls – i snitt 18 inbrott eller stö...

Det har beviljats stöd med en halv miljard kronor för byggande för äldre. Bidraget som infördes...

Fler än nio av tio entreprenörer har svårt att hitta folk

94 procent av maskinentreprenörerna har svårt att hitta rätt kompetens att anställa i företaget...

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

Tidningen Byggnadsarbetaren har utsett brobygget i Ludvika till årets sämsta bygge.

Den...

Regeringen öppnar för längre och tyngre fordon med ny teknik

Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen som innebär att det nu finns möjlighet...

Järnvägstunneln i Sundbyberg förlängs

Den planerade järnvägstunneln genom Sundbyberg förlängs med 300 meter till totalt 1,4 kilometer...

Entreprenörer klara för Korsvägen

NCC och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG har fått uppdraget att bygga deletapp Korsvägen...

Sveriges skolgårdar ska kartläggas

Boverket ska tillsammans med SCB och andra myndigheter göra en nationell kartlä...

Utmanande vägbygge genom världsarv prisat

En åtta kilometer lång sträcka av E6:an, Pålen -Tanumshede, mitt i Unescos världsarv Tanums hä...

Får uppdrag i Förbifarten för 442 MSEK

Strabag Sverige AB har fått uppdraget av Trafikverket att bygga Bergtunnel Akalla, en del av Fö...

Brist på maskinförare oroar hela EU

Det är lätt att bli hemmablind och tro att bristen på maskinförare är något som främst rör...

Norsk kanonad mot svenska konkurrenter

Den norska byggentreprenören AF Gruppen hade en omsättningsökning på 9,4 procent under tredje...

4 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete

Totalt 18 330 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingslagarna 2016.
4 av 10...

NCC misslyckas i historisk högkonjunktur

En av de svenska byggjättarna, NCC, har hamnat i en allvarlig brygga. Att tvingas vinstvarna...

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 23,8 miljoner kronor

I år, 2017, får 26 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomarna dela på 23,8 miljoner...

Stark byggkonjunktur – mer än varannan arbetsgivare har brist på arbetskraft

Byggkonjunkturen går starkt och sysselsättningen ökar.
Mer än varannan...

Intelligenta hus samlar sin data

Det pratas ofta om artificiell intelligens (AI) och machine learning. Men vad är det? Och hur...

Fönster som förvandlas till solpaneler

Fönster som kan skörda solenergin. Det är vad amerikanska NREL lyckats å...

Tjänster allt viktigare i bygghandeln

Bygghandeln fortsätter att öka sin omsättning, men i dag ligger hela tillväxten i ökad e-handel...

Brunkebergstorg vinnare av Stenpriset 2017

Nya Brunkebergstorg tilldelas Stenpriset 2017. 
– Stockholms stad har visat att...

Hyresrätten går om bostadsrätten

I år byggs det fler hyresrätter än bostadsrätter, enligt Boverkets senaste prognos. Och nästa år...

Saint-Gobains gipsvägg vann guld i Frankrike

Saint-Gobain tillverkar ett stort utbud av innovativa lösningar för byggbranschen. Med sin nya...

Låt Rot-jobb på fönster utföras i verkstad

Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att det i likhet med målning och snickeri borde vara...

Fler byggföretag hamnar hos Kronofogden: ”En av de kraftigaste ökningarna"

Hittills under 2017 har byggkonkurserna ökat med 12 procent, enligt statistik från...

Strängnäs är lite otippat kommunen där hushållen har flest uppkopplade prylar...

I dag påbörjas byggandet av en soldriven villa helt frånkopplad fån elnätet i Skellefteå. Mörka...

Projektengagemang förvärvar konsultföretaget Energi & VVS-planering i Helsingborg AB, EVP....

Riksrevisionen är kritisk till utformningen av det statliga stödet till solel....

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el...

Elkonsumenter kan hoppas på en ovanligt billig vinter. Men på några års sikt...

165 av 538 våtrum på Nya Karolinska sjukhuset (NKS) hade bakfall på golvet. Nu söker leverantö...

Hur installerar du nya laddplatser utan att gräva och dra kabel? Enkelt: låt elbilarna tanka str...

E-handlaren Bygghemma förvärvar Frej Jonssons badrums- och VVS-butik i Göteborg. 

I...

Många svenska kommuner har inte råd att förnya ledningsnäten i den takt som skulle behövas. Nu...

Två företag döms för en allvarlig elolycka på ett bygge. I olyckan fick en anlä...

 

Annonser