Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

ISHOLTSTEN

Golvtegel med 13 mm bygghöjd.

... Läs mer

Stalldörrar & portar från Y-TE

Y-TE´s ekonomi- och stalldö...

Läs mer

Golvbrunnar för storkök från Furhoffs

Om man kan tala om standardprodukter...

Läs mer

SPU Isolering går samman med Kingspan

PIR-isoleringstillverkaren SPU har...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

Hållbarhetsfrågorna har under 2000-talet fått en allt ökad tyngd i bygg- och fastighetssektorn, inte minst inom betongsektorn.

Vi vet alla...

Med stålkarmar från Swedoor är möjligheterna många. Som Skandinaviens största dörrproducent ser vi det som en plikt att alltid ha en stålkarmslö...

Nu får alla Cembrits fasadskivor fasade kanter och hörn, vilket ger en förfinad design och en mer robust konstruktion. Dessutom kan man...

Belysningspollare " Katrineholm" är framtagen för att kunna samspela med både moderna och kulturhistoriska miljöer.
...

Kladdiga handtag på förskolan, tusentals fingrar på dörrhantagen och på diverse ytor i våra offentliga miljöer. Risken för smitta i vår omgivning...

Fack, arbetsgivar och intresseorganisationer vill alla se mer insatser för...

Nu vänder det för Finlands byggindustri. Efter att lyftkranar under flera år varit en ganska sä...

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag hö...

Bostadsmarknaden går på högvarv och tillväxttakten är starkast i större kommuner utanför...

De kvinnliga byggarbetarna i undersökningen trivs på jobbet. Samtidigt känner en...

I Kalmar har det varit gratis att tanka sin elbil, men det är det slut med nu. Under hösten ö...

Färre köper dieselbil. De går över till att köpa hybrider i olika former, säger Bertil Moldén,...

Det största hotet mot världsekonomin är varken de dysfunktionella och skuldtyngda kinesiska...

Barometerindikatorn föll från 102,3 i juli till 100,0 i augusti. Nivån pekar på ett normalläge i...

Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under första halvåret. Det innebär en ö...

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har utsett Pia Enochsson och Tommy Andersson till samordnare...

Alstom premiärvisar vätgaståg

Ett vätgasdrivet bränslecellståg premiärvisas nu på järnvägsmässan Innotrans....

Full fräs i de halländska skogarna

I skogen mellan Varberg och Borås finns ett stort antal småvägar i behov av reparation och...

Nio miljarder till infrastruktur

Regeringen satsar närmare nio miljarder kronor på infrastruktur, varav den största del ska gå...

Föreslår certifiering för avloppsanläggare

Det finns stora brister i många små avlopp som anläggs. Havs- och vattenmyndigheten. HAV, vill d...

Marieholmstunneln – en utmaning på många sätt

Stor yrkesskicklighet krävdes när en 18 meter djup torrdocka grävdes ut i Göteborg. Den erkänt...

Peab köper grusverksamhet i Göteborg

Peab har genom sitt dotterbolag Swerock kommit överens med Heidelberg Cement Northern Europe om...

Klart för bygge av Hisingsbron

Bygget av den nya Hisingsbron i Göteborg har fått klartecken. Huvudentreprenör blir Skanska-MTH...

Fem års byggtid – 13 år för ommålning

När den nästan 16 kilometer långa Öresundsförbindelsen öppnades för trafik sommaren 2000 var det...

Svevia har rest sig upp

Svevias positiva utveckling fortsätter. Rörelseresultatet för årets andra kvartal landade på 108...

Anläggningsbranschen går som tåget

I december förra året presenterade Maskinentreprenörerna och Industrifakta branschens första...

Lantmännen Maskin satsar på entreprenad

Under decennier har Lantmännen Maskin levererat maskiner, reservdelar och service till svenska...

Brist på arkitekter hotar bygg

Enligt Sveriges Arkitekters branschrapport råder brist på arkitekter som ritar och planerar....

Betongelement föll sex våningar

Ett betongelement föll under måndagen sex våningar på ett Skanskabygge i Växjö....

Kreditgarantier bidrar till ökat bostadsbyggande i Sverige

Intresset för kreditgarantier ökar och fler ansöker om förhandsbesked och avtal....

Rekordår för Hornbach

Hornbach redovisar sitt bästa resultat sedan starten i Sverige 2003 med en omsättningsökning på...

Minskat buller med rätt glas

- Med ökande stress i samhället och mer trafik på vägar, järnvägar och i luften har...

Chalmers satsar på forskning inom träbyggnad

Chalmers tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad och rekryteringen har redan bö...

Skanska utsatt för sabotage

Skanskas bygge av Nya Södertälje sjukhus misstänks ha utsatts för sabotage. Det var elkablarna i...

Derome bygger stor anläggning på Hisingen

Derome Byggvaror & Träteknik AB har i dagarna träffat en överenskommelse att förvärva en...

Bygger eget hus med hampa

Jöns Svensson, snickare och egenföretagare i Degeberga, Kristianstad som snart...

Programmerad vägg bryter ner kemikalier i luften

En vägg med levande växter, mikrober och artificiell intelligens. Det är ett nytt recept som ska...

Digitalt verktyg lyfter arbetsmiljön

Digitala verktyg kan innebära stora förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet i...

Vibrationsskador är numera den vanligaste arbetssjukdomen – även för elektriker...

De kommande nära-nollenergikraven (NNE-krav) som ska omfatta alla nya byggnader från 2021 oroar...

Vätterhem tilldelades klimatpriset 2016 i Jönköpings län för deras överskådliga sätt att...

För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen. I år...

Den nya förordningen om energieffektivisering, som träder i kraft den 1 oktober, måste stoppas....

”Den största klimat- och miljöbudgeten i Sveriges historia.” Så sa...

För två år sedan lät Länsförsäkringar testa de tätskikt som används mest i svenska badrum....

I slutet på förra veckan gick ett installationsbolag i Stockholm i konkurs. Förra året...

Sedan den 1 juli gäller nya regler för skatt på el från solceller. Den nya skatten har fått hård...

Ventilationsföretaget OCM Vent AB, med säte i Göteborg och verksamhet främst i Växjö, förvärvas...

Ett mål har avgjorts i Kammarrätten i Jönköping. Frågan i målet gällde om det reparationsarbete...

 

Annonser