Leverantörsportalen

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Stalldörrar & portar från Y-TE

Y-TE´s ekonomi- och stalldö...

Läs mer

Golvbrunnar för storkök från Furhoffs

Om man kan tala om standardprodukter...

Läs mer

SPU Isolering öppnar nytt kontor i Ängelholm

I mars öppnade vi vårt nya försä...

Läs mer

Gyproc ErgoLite

Gyproc GEE 13 ErgoLite är en lä...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

När man idag bygger miljömässigt finns ett starkt fokus på att isolera mycket. Tyvärr saknas ofta samma fokus när det gäller hur mycket energi som...

AQVIS Miljöspont med dess unika Hz aktiva bullerdämpare med bättre mätresultat än Naturvårdsverkets riktlinjer för absorbent (se mät rapport nedan...

Dessa element från Bentech är enkelglasade med stomme av smal (40mm) aluminiumprofil. Fasta väggpartier för ljudreduktion (Rw) upp till 35 dB....

Jensen Protect är CE-certifierad för Europastandard EN1090-1 av Inspecta.
Intygsnr 0416-CPR-7848-01.

Alla företag i hela Europa med...

Allt färre säger sig känna någon som har arbetat svart de senaste åren. Även antalet personer...

Den 1 januari 2015 träder det nya huvudentreprenörsansvaret ikraft i Byggavtalet. Här berättar...

Barometerindikatorn steg 2,0 enheter i december till 105,8, från 103,8 i november. Nivån tyder p...

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran...

Bostadsbyggandet planar ut på dagens nivå och bygginvesteringarna stiger i avtagande takt. Nästa...

Nya hamnar och flygplatser – liksom järnvägen mellan Åstorp och Teckomatorp – ingår...

Institutet mot mutor (IMM) har gett ut en reviderad, strängare Näringslivskod. Reglerna skärps n...

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 7 000 för 2014. Däremot höjs siffran...

Riksdagen fattade i dag beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med ...

Kulturhuset Väven i Umeå blev 2014 års vinnare av Kasper Salin-priset för bästa byggnad.

...

Det praktiska användandet av lagen om offentlig upphandling (LOU) försvårar och fördyrar fö...

Teknikpriset 2014 till Komatsu och Topcon

Vinnare av Maskinentreprenörens Teknikpris 2014 är Komatsu och Topcon för sin intelligenta...

Förbifartsbygget drar igång efter årsskiftet

Arbetet med motorvägsprojektet Förbifart Stockholm kan återupptas redan efter årsskiftet. Miljö...

Maskinen som inte kan gräva fel

Drömmer du om att göra det där perfekta draget, att få till det exakt? Nu finns maskinen som ser...

Trafikverket största byggherren

Trafikverket visar på det största byggvärdet i Sverige under förra kvartalet.
Just nu har...

Byggjätte sneglar på Sveriges inframiljarder

De kommande åren med bygget av Förbifart Stockholm, nya tunnelbanelinjer och...

Så ska utmattade stålbroar avslöjas

Med hjälp av en digitalkamera, sprejfärg och ett program kan utmattning tidigt upptäckas i...

Tunneln genom Hallandsåsen rör på sig

Professor Roland Pusch har länge varnat för risken att järnvägstunneln genom Hallandsåsen blir...

Stöld av redskap och maskiner ökar

Stölder av diesel är ett pågående problem. Men nu ökar även stölder av redskap och maskiner....

Skogsmaskinsentreprenör kan bli dömd för skogsbranden i Sala

Polisens utredning om den stora skogsbranden i Västmanland har gått framåt. Företaget som utfö...

Obligatoriskt med BIM i nya upphandlingar

I nya investeringsprojekt som Trafikverket upphandlar kommer det från och med 2015 att bli krav...

Bygger första elmotorvägen

En dryg tre kilometer lång elmotorväg ska byggas på en allmän väg i Kalifornien för att testa...

Rost klär hållbar fasad

Det är bostadsbrist i Skellefteå men nu bygger NCC 31 energisnåla hyresrätter med det senaste...

14 kronor i timmen i lön

Stoppafusket.nu har granskat det litauiska företaget Staticus verksamhet i Norge, Sverige och...

Peab PGS vinner ramupphandlingen SABOs Kombohus Mini

Bra planlösning, tilltalande vardagsarkitektur och flexibel användning i både förtätning och i...

Saluhall nominerad i internationell tävling

Kville Saluhall, ritat av Gustav Appel Arkitektkontor, kan vinna arkitekturpriset ”...

NCC satsar på hyresrätter

NCC vill öka bostadstakten och satsar nu på hyresrätter. En hög grad av standardisering ska ge...

Solskyddet på Tele2 Arena prisat

I samband med Svenska Solskyddsförbundets kongress den 20:e november på Gothia Towers i Göteborg...

17 av 20 godkända tätskikt läcker

Det blev nedslående resultat när Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP testade tätskikt för...

Ökad orderingång för trähus

Orderingången för trähus ökade kraftigt januari- oktober 2014 jämfört med 2013. Ökningen gäller...

Tydligare regler för ställningsbyggare

För en bransch som helt saknar egen yrkesutbildning är lärlingsutbildningen en avgörande förutsä...

Nytt superisolerande skum sparar energi

Ett nytt superisolerande, flamsäkert skum kan ge stora energibesparingar i byggnader. Det menar...

Öresunds högsta kontorsbyggnad

The Point med sina 110 meter blir Malmös nya landmärke. Byggnaden, som Annehem bygger i Hyllie,...

Regeringen och Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) ville satsa 1,7 miljarder...

Byggnader – de drar 30 procent av Sveriges energi. Därför är det avgörande...

Det är inte ovanligt att flerbostadshus använder 30 procent mer energi än nödvändigt, vilket kan...

Riksdagen röstade i dag nej till statligt stöd för energieffektivisering av miljonprogrammet....

LED-lampor är det bästa alternativet vid byte av lampa. Den tekniska utvecklingen går dessutom...

Elsäkerhetsverket förslag om att ta bort den så kallade 15-årsregeln blir nu...

Energi från havets vågor och strömmar kan ge viktiga tillskott till det svenska och europeiska...

Bravida ska sänka inköpskostnaderna med 10 procent – bland annat för att...

I delstaten Voralberg i den västligaste delen av Österrike har det i många år projekterats och...

Bostadsrättsföreningen Skvaltan i Hässleholm kan bli den första i Sverige att få glasfasader som...

Bransch- och arbetsgivarorganisationerna Elektriska installatörsorganisationen (...

 

Annonser