Byggbasen skapar affärer och sparar tid!

 

   Byggbasen logotype          

 

Byggbasen är Skandinaviens största portal för byggindustrin med över 17 000 leverantörer av produkter och tjänster. Det är arkitekters, projektledare, byggherrars och entreprenörers 1:a val för att söka nästa partner för deras projekt.

Byggsektorns mest omfattande leverantörsportal

Via Byggbasens sökverktyg kan du du hitta byggsektorns aktörer vare sig det gäller entreprenörer, konsulter eller produkter och material. Största användare av sökverktyget, är professionella inköpare hos byggföretag som Skanska, NCC och Peab med flera men även föreskrivare som konsulter och arkitekter är tillsammans med fastighetsägare och byggherrar, stora användare. 

Uppbyggt sedan 1989

Byggbasen har sitt ursprung i UE Registret som utvecklades ursprungligen 1989, i samarbete med SKANSKA, BPA och SIAB för att tillgodose inköparnas behov av ett bra register över underentreprenörer, konsulter och installatörer. UE- Registret fanns fram till 1997 på datamedia men även i bokform som distribuerades av Svenska Byggtjänst till Sveriges bygginköpare.

Exponering mot professionellla inköpare

På Byggbasen kan du på ett aktuellt och kostnadseffektivt sätt, marknadsföra ditt företag och dina produkter mot professionella inköpare. Allt som publiceras om ditt företag på Byggbasen, indexeras och optimeras även (på ett hantverksmässigt och effektivt sätt) mot större allmänna sökmotorer som Google.

- Kontakta oss för en demonstration

Annonser