Om Byggbasen - Byggbasen skapar affärer och sparar tid!

 

2001   Byggbasen logotype     2012     Leverantörsportalen logotype

 

Byggbasen.com är sedan 2001  en publik söktjänst där inköpare, fastighetsägare, arkitekter, konsulter m fl hittar leverantörer och skickar förfrågningar. 

Ny leverantörsportal under 2012

I början av 2012, har Byggbasen kompletterats med en leverantörsportal för byggsektorn. Leverantörer kan här själva ange och redigera beskrivningar, kontaktuppgifter och prekvalificerande information på ett och samma ställe för alla. Både leverantörer och inköpare sparar tid och risken att oseriösa aktörer blandas in i projekt minskas.

Inköpare loggar in och får mer information om leverantörer för utvärdering och urval till upphandlingar.

Nu även elektronisk upphandling och dokumenthantering på leverantörsportalen

Under september 2013 har leverantörsportalen även kompletterats med en tjänst för dokumenthantering för projektering, produktion och elektronisk upphandling. Inköpare kan bjuda in leverantörer till upphandling och dela inköpsdokument. Tjänsten är även anpassad för projektledare som kan kommunicera och dela dokument vid all typ av projektsamverkan.

Är du intresserad av vår tjänst för inköpare och projektledare, vänligen kontakta support på tel 035-10 35 85.

Byggsektorns mest omfattande leverantörsportal

Byggbasen är marknadens mest omfattande portal för byggsektorn med ca 17 000 leverantörer av varor och tjänster inom anläggning, bygg och installation. Via Byggbasens sökverktyg som är gratis att använda, kan du du hitta byggsektorns aktörer vare sig det gäller entreprenörer, konsulter eller produkter och material. Största användare av sökverktyget, är professionella inköpare hos byggföretag som Skanska, NCC och Peab med flera men även föreskrivare som konsulter och arkitekter är tillsammans med fastighetsägare och byggherrar, stora användare. Om du som inköpare eller projektledare på Leverantörsportalen, skulle sakna ett företag, kan du själv importera detta för att inte tappa fart i din upphandling/din projektsamverkan.

Uppbyggt sedan 1989

Byggbasen har sitt ursprung i UE Registret som utvecklades ursprungligen 1989, i samarbete med SKANSKA, BPA och SIAB för att tillgodose inköparnas behov av ett bra register över underentreprenörer, konsulter och installatörer. UE- Registret fanns fram till 1997 på datamedia men även i bokform som distribuerades av Svenska Byggtjänst till Sveriges bygginköpare.

Exponering mot professionellla inköpare

Byggbasen etablerades på Internet år 2001.  Vi samarbetar med ett 20-tal branschorganisationer, se partners från vår startsida! Kolla med oss vad som gäller för din branschorganisation. På Byggbasen kan du på ett aktuellt och kostnadseffektivt sätt, marknadsföra ditt företag och dina produkter mot professionella inköpare. 
Allt som publiceras om ditt företag på Byggbasen, indexeras och optimeras även (på ett hantverksmässigt och effektivt sätt) mot större allmänna sökmotorer som Google, Eniro, Sesam, Yahoo och Altavista.

I vår tjänst för leverantörer med företagspresentation ingår

 • Att på Leverantörsportalen se dina inbjudningar till upphandlingar, tacka ja eller nej till att delta samt ta del av inköpsdokument
 • Adress-, telefon- och e-postuppgifter
 • Företagspresentation och sökord
 • Logotype med länk till hemsida
 • Produkt-/tjänstebilder med undersidor, texter och länkar
 • Referensbilder
 • Möjlighet att ladda upp dokument till Leverantörsportalen
 • Geografiskt verksamhetsområde, arbetsställen och dess kontaktpersoner med ansvarsområden
 • Användarkonto till Leverantörsportalen för redigering av uppgifter och prekvalificering
 • Statistikrapporter via e-post
 • Sökmotoroptimering mot Google m fl sökmotorer
 • Via ditt redigeringsverktyg, kan du själv välja vilka uppgifter som skall visas publikt respektive endast för inloggade inköpare
 • Fria uppdateringar av bilder och annat som ombesörjs av vår support

Annonser