Om Byggbasen - Byggbasen skapar affärer och sparar tid!

 

   Byggbasen logotype          Leverantörsportalen logotype

 

Byggbasen är Skandinaviens största portal för byggindustrin med över 17 000 leverantörer av produkter och tjänster. Det är arkitekters, projektledare, byggherrars och entreprenörers 1:a val för att söka nästa partner för deras projekt.

Byggsektorns mest omfattande leverantörsportal

Via Byggbasens sökverktyg som är gratis att använda, kan du du hitta byggsektorns aktörer vare sig det gäller entreprenörer, konsulter eller produkter och material. Största användare av sökverktyget, är professionella inköpare hos byggföretag som Skanska, NCC och Peab med flera men även föreskrivare som konsulter och arkitekter är tillsammans med fastighetsägare och byggherrar, stora användare. 

Uppbyggt sedan 1989

Byggbasen har sitt ursprung i UE Registret som utvecklades ursprungligen 1989, i samarbete med SKANSKA, BPA och SIAB för att tillgodose inköparnas behov av ett bra register över underentreprenörer, konsulter och installatörer. UE- Registret fanns fram till 1997 på datamedia men även i bokform som distribuerades av Svenska Byggtjänst till Sveriges bygginköpare.

Leverantörsportal

Byggbasen kompletterats med en leverantörsportal för byggsektorn. Leverantörer kan här själva ange och redigera beskrivningar, kontaktuppgifter och prekvalificerande information på ett och samma ställe för alla. Både leverantörer och inköpare sparar tid och risken att oseriösa aktörer blandas in i projekt minskas.

Inköpare loggar in och får mer information om leverantörer för utvärdering och urval till upphandlingar.

Nu även digital upphandling och dokumenthantering på leverantörsportalen

Leverantörsportalen kompletterats med en tjänst för dokumenthantering för projektering, produktion och elektronisk upphandling. Inköpare kan bjuda in leverantörer till upphandling och dela inköpsdokument. Tjänsten är även anpassad för projektledare och förvaltare som kan kommunicera och dela dokument vid all typ av projektsamverkan.

Är du intresserad av vår tjänst för inköpare och projektledare, vänligen kontakta support på tel 08-753 48 05.

Exponering mot professionellla inköpare

På Byggbasen kan du på ett aktuellt och kostnadseffektivt sätt, marknadsföra ditt företag och dina produkter mot professionella inköpare. Allt som publiceras om ditt företag på Byggbasen, indexeras och optimeras även (på ett hantverksmässigt och effektivt sätt) mot större allmänna sökmotorer som Google.

- Kontakta oss för en demonstration

Annonser