AB Härnösands Schakt- och Trädgårds- Anläggninga

Företagsdata
Företagsnamn: AB Härnösands Schakt- och Trädgårds- Anläggninga
Organisationsnr: 556176-8200
Postadress: Industrigatan 10
Postnummer: 87153
Ort: Härnösand
Besöksadress: Industrigatan 10
Telefon: 0611-16831
Fax: 0611-16551
E-post:
Medlem i / cert. av:
Ekonomisk upplysning på rating.se
Verksamhetsområde: Visa
Härnösand
Kategorier
Entreprenadtjänster
Markanläggningsentreprenader Rivningsentreprenad,
Skicka förfrågan
Annnosera här