• Abetong AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Abetong AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Abetong AB

Abetong är en tillverkare och leverantör av betongelement av prefabricerad betong såsom t ex väggelement i betong, betongstommar, prefab betong,och fasadelement i betong. Abetong har under decennier byggt upp en bred erfarenhet och utvecklat spetskompetens inom prefabricerade betongprodukter. Idag är vi ett av landets ledande företag. Verksamheten är indelad i tre marknadssegment, anläggning, hus och lantbruk.
Visa mer

Produkter

Balkonger -

Balkonger

Abetongs är tillverkare av balkonger och loftgångar i betong. Sortimentet för balkonger och loftgångsplattor är mycket brett.
Läs mer

Biogasbyggprodukter -

Biogasbyggprodukter

Abetong är leverantör av biogasbyggprodukter och har ett komplett sortiment, från enkla standardprodukter till gastäta rötkammare.
Läs mer

Bostäder -

Bostäder

Abetong är tillverkare av prefabricerad betong för bostäder. När du använder prefabricerad betong tillsammans med Abetong får du en modern byggmetod med oanade möjligheter till variation.
Läs mer

Broar och tunnlar -

Broar och tunnlar

Abetong BroSystem™ är ett genomtänkt och standardiserat system för planskilda korsningar att användas vid bro- och tunnelbyggen över väg, järnväg eller vattendrag.
Läs mer

Industrifastigheter -

Industrifastigheter

Abetong är tillverkare av stomsystem för industrifastigheter av prefabricerad betong.
Läs mer

Pelare och balk -

Pelare och balk

Som en av få tillverkare producerar Abetong förespända betongbalkar och pelare för att använda i garagekonstruktioner och gårdsbjälklag.
Läs mer

Stallbyggnader -

Stallbyggnader

Abetong är tillverkare av stallbyggnader. Abetong är en ledande leverantör av stallbyggnader med lång erfarenhet av utveckling av byggsystem för lantbrukssektorn.
Läs mer

Tanksystem/bassänger -

Tanksystem/bassänger

Abetong är tillverkare av prefabricerade tanksystem i betong. Rejäla och pålitliga konstruktioner, kombinerat med tekniska landvinningar.
Läs mer

Teknikbyggnader -

Teknikbyggnader

Abetong är tillverkare av alla typer av anläggningar för distribution av el, teknikbyggnader för tele- och radiokommunikation samt servicebyggnader.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Abetong AB
Organisationsnr: 556055-7356
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Växjö
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Växjö

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 24
Postnummer: 351 03
Ort: Växjö
Besöksadress: Taptogränd 6
Telefon: 0470-965 00
Fax: 0470-160 81
E-post:
Sökord
Betongelement, Tillverkare, Väggelement i betong, Betongstomme, Betongstommar, Prefabricerad betong, Prefab betong, Fasadelement i betong, Leverantör, Försäljning, Betongarbeten, Betongelement, Väggelement, Prefabelement, Betongtrappor, Balkonger i betong, Prefab, Stombyggnad, häststall, kostall, stallbyggnader, bygga ridhus, hallbyggnader, maskinhall, betongstommar, betongfasader, Hallbyggnader, Stålstomme, Balkonger, Takmaterial, Takelement, Bostäder, Bostadsbyggnader, Kontorsbyggnader, Hallar, Skolbyggnader, Stombyggnader, Stommar, Bjälklagsbalkar, Industribyggnader, Trappelement, Fasadelement, Betongkassetter, Bjälklagselement, Entresolbjälklag, Grundläggningselement, sandwichelement, gödselbrunn, biogasanläggning, oljetank, tunnlar, broar, Plattbärlag, skalvägg,
Skicka förfrågan