• AQVIS Miljö AB
  • Skicka din förfrågan direkt till AQVIS Miljö AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

AQVIS Miljö AB

Aqvis Miljö AB är leverantör av gröna bullerskärmar, bullerväggar, bullerplank, markspånt, tätspont, plastspont med mera.

Aqvis Miljö AB är ett innovativt mindre företag som marknadsför den egna produkten AQVIS Miljöspont. AQVIS Miljöspont tillverkas i HD Polyeten. Vår plastspont gör skillnad som markspont, tätkärna form i mark och vattenprojekt såsom kaj & pir byggen / reparationer.
Visa mer

Produkter

AQVIS bullerskärmar -

AQVIS bullerskärmar

AQVIS Miljö AB är leverantör av bullerskärmar och bullerskydd. Aqvis bullerskärmar finns som reflekterande och med Hz aktiv dämpning.
Läs mer

Absorberande bullerskydd -

Absorberande bullerskydd

Absorberande bullerskydd från AQVIS Miljö AB med ny revolotionerande teknik för absorberande bullerskydd.
Läs mer

Dagvattendammar -

Dagvattendammar

Dagvattendamm från AQVIS Miljö AB är en sedimentfälla för dagvatten som förhindrar sedimentflykt och kan enkelt tömmas på sediment.
Läs mer

 Kanalrenovering, Göta Kanal -

Kanalrenovering, Göta Kanal

AQVIS Miljöspont från AQVIS Miljö AB användes vid restaurationen utav Hulta Sluss i Göta Kanal.
Läs mer

Kaj och pir -

Kaj och pir

AQVIS Miljöspont vid reparationer och byggen av kaj och pir
Läs mer

AQVISsponten -

AQVISsponten

Aqvissponten är en spontad plastprofil av HD polyeten från AQVIS Miljö AB som används i konstruktioner där kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering sammanfaller.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: AQVIS Miljö AB
Organisationsnr: 556774-6218
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Eskilstuna

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Strandgatan 5
Postnummer: 633 43
Ort: Eskilstuna
Besöksadress: Strandgatan 5
Telefon: 016-123 500
Fax:
E-post:
Sökord
Bullerskärmar, Leverantör, Gröna bullerskärmar, Markspont, Skärmar för bullerdämpning, Bullerplank, Bullerskärmar, Bullerväggar, Bullerplank, Bullerskydd, Tätspont, Plastspont, Plastic Piling, Plasticpiling, Försäljning, Tillverkare, Leverantör, Sedimentdammar, Fördröjningsdammar, Dagvattendammar, Miljöspont, HD Polyeten, Dammväggar, Terrassering, Dammar, Kaj, Pir, Hamnreparationer, Sedimentdammar, Krocksäkerhet, Ljudreduktion, Biologisk Damm, Spontning, Miljöbuller, Trafikbuller, Buller, Bullerskyddsvägg, Bullerskyddsplank
Skicka förfrågan