• Bekaert
  • Skicka din förfrågan direkt till Bekaert genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Bekaert

Bekaert Svenska AB är leverantör med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkringsprodukter samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!

Moderbolaget (www bekaert com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Produkter

Dramix® - Bekaert Svenska AB

Dramix®

Dramix® är en stålfiber från Bekaert Svenska AB för armering av betong, betonggolv, sprutbetong, betongvaror m m.
Läs mer

Duomix® - Bekaert Svenska AB

Duomix®

Duomix® är inerta och syntetiska mikropolypropylenfibrer från Bekaert Svenska AB som minskar förekomsten av mikrosprickor i hårdnande betong.
Läs mer

Dramix Duo® - Bekaert Svenska AB

Dramix Duo®

Dramix® Duo är ett armeringssystem för betonggolv med låg belastning från Bekaert Svenska AB.
Läs mer

Synmix® - Bekaert Svenska AB

Synmix®

Synmix® är inert och syntetisk makrofiberarmering för betong från Bekaert Svenska AB.
Läs mer

Murfor® - Bekaert Svenska AB

Murfor®

Murfor® Murverksarmering från Bekaert Svenska AB.
Läs mer

Bitufor® / Meshtrack®  - Bekaert Svenska AB

Bitufor® / Meshtrack®

Mesh Track® / Bitufor® är ett enkelt, snabbt och effektivt system för asfaltsarmering, vägarmering och gräsarmering från Bekaert Svenska AB som ger god beständighet över livslängden.
Läs mer

Widra® - Bekaert Svenska AB

Widra®

Widra från Bekaert Svenska AB används till hörnförstärkning för utvändig och invändig puts.
Läs mer

Stucanet® - Bekaert Svenska AB

Stucanet®

Stucanet är ett armeringsnät av förzinkad ståltråd avsett för väggar, undertak samt för plana och bågformade ytor av gips, kalk eller cementputs från Bekaert Svenska AB.
Läs mer

Poutrafil® - Bekaert Svenska AB

Poutrafil®

Poutrafil är ett system av svetsad förzinkad ståltråd för lätta byggnadskonstruktioner och som bärare för putsnät och puts från Bekaert Svenska AB
Läs mer

Dramix® Booster - Bekaert Svenska AB

Dramix® Booster

Dramix® Booster är flexibel och automatisk fiberdoseringsutrustning för fiberarmering m.m. som utvecklats och tillverkas av Bekaert.
Läs mer

Dramix® READY - Bekaert Svenska AB

Dramix® READY

Dramix® READY Universalarmering för betonganvändare och betongtillverkare från Bekaert Svenska AB.
Läs mer

Spännarmering  - Bekaert Svenska AB

Spännarmering

Bekaert Svenska AB är leverantör av spännarmering och spännlina i en rad olika utföranden och för olika ändamål.
Läs mer

Bergnät - Bekaert Svenska AB

Bergnät

Bekaert Svenska AB är leverantör av bergnät och annan bergförstärkning.
Läs mer

Gabioner - Bekaert Svenska AB

Gabioner

Bekaert Svenska AB är leverantör av gabioner för stödmurar, fristående väggar, terrassering, uppdelning av ytor, trädgårdsmurar eller utsmyckning.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Bekaert
Även kallat: Bekaert Svenska AB
Organisationsnr: 556180-5804
Medlem i / cert. av: Flera org / BVQI (ISO 9001)
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor
Bekaert Svenska AB: Nordiskt försäljningskontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Första Långgatan 28 B
Postnummer: 413 27
Ort: Göteborg
Besöksadress: Första Långgatan 28 B
Telefon: 031-704 16 40
Fax: 031-24 24 92
E-post:
Sökord
Industritråd, Leverantör, Dragna trådprodukter, Fjädertråd, Ståltråd, Bergförstärkningsprodukter, Bergsäkringsprodukter, Trådapplikationer, Dramix, stålfiber, Dramix Duo, Wiremix, Bekaert Steel fiber, Synmix, Duomix, Dramix Booster, Dramix Bulk Doser, Dramix Tanker, Fiber, Fibrer, Fiberarmering, Fibrer för armering av betong, Fiber koncept, Fiberbetonggolv, Fiberprestanda, Limmade fibrer, Fiberflak, Lösa Fibrer, Galvade fibrer, Rostfria fibrer, Metallfiber, Stålfiber, Ståltrådsfibrer, Stålfiberarmering, Plastfibrer, Plastfiber för betong, Syntetfibrer, Syntetfiber för betong, Armering, Armeringsprodukter, Armerad betong, Betongarmering, Sprickarmering, Gruvarmering, Tunnelarmering, Tunnelsegment, Tunnellining, Tunnel reparation, Tunnelrenovering, Tunnelunderhåll, Släntstabilisering, Stödmurar, Stålfiberbetong, Fiberbetong, Fiberarmerad betong, Stålfiberarmerad betong, Stålfiberarmerad sprutbetong, Sprutbetong, Bergrum, Innerlining, SFRC, SFRS, Fiberdoserare, Betonggolv, Verkstadsgolv, Industrigolv, Pågjutning, Lagergolv, Butiksgolv, Fogfritt golv, Sågat golv, Pålat golv, Pålade golv, Busshållplats, Betongbeläggning, Villaplatta, Prefabricerad betong, Betongelement, Fasadelement, Betongrör, Septitank, Sprickkontroll, Kombinationsarmering, Residual böjdraghållfasthet, Armeringslösning, Fiberteknologi, Betongarmering, Fiberarmerad sprutbetong, Fiberlängd, Fiberdiameter, Fiberdosering, Bergförstärkning, Bergskoning, Bergförstärkning, Bergförstärkningsmetod, Bergarmering, Rassäkring, Skredsäkring, Markbetong, Polypropylenfibrer, Mikropolypropylenfibrer, Macrosyntetfiber, Stålarmering, Slitbetong, Brobanebetong, Betongvägar, Hamnytor, Uppställningsytor, Arbetstunnel, Betongreparation, Betongrenovering, Gruvort, Ramp, Nedstigningsort, Gruvschakt, Torrsprutning, Våtsprutning, Dropp schakt, Platsgjuten betong, Utvändiga betongytor, Oarmerad betong, Lagerbyggnad, Distributions center, Lagerhall, Affärslokaler, Butikslokaler, Höglager, Kallager, Logistikbyggnad, Fabrik, Pågjutning på håldäck, Pågjutning på TT-kasetter, Plant golv, Grundläggningsbalkar, Maskinfundament, Underjordsarbete, Avjämning, Självkompakterande fiberbetong, Bevattningskanaler, Kanalelement, Seghet, Rör, Brunnar, Sänkbrunnar, Säkerhetskonstruktion, Slagtålighet, Spjälkningsmotstånd, Genomträngningsmotstånd, Bankvalv, Skyddsvärn, Kärnavfallshantering, Betongvalv, Flygplatsytor, Startbanor, Landningsbanor, Taxibana, Betongplatta, Tillfartsvägar, Hangargolv, Förspänd betong, Spännlinor, Transformatorkabin, Bult och sprutbetong, Bergsäkring, Bergsäkring vid vägar, Bergsäkring vid järnväg, Bergsäkringsnät, Bergsäkringsprodukt, Bergsäkringssystem, Bergförstärkning, Bergförstärkningsprodukt, Bergförstärkningsmetod, Bergnät, Bergarmering, Armering för säkring av bergskärningar, Säkring av bergskärningar, Gabioner, Gabion, Gabionmadrasser, Gabionsäck, Landskapsestetik, Landskapsutformning, Erosionsskydd, Erosionsskyddsåtgärder, Erosionsskyddssystem, Erosionsskyddsprodukt, Erosionssäkring, Skredsäkring, Skredsäkringsprodukt, Skredsäkringssystem, Släntstabilisering, Stödkonstruktioner, Jordarmering, Jordarmeringsmatta, Jordarmeringssystem, Jordarmeringsprodukt, Gräsarmering, Gräsarmeringsprodukt, Gräsarmeringssystem, Nät, Nätförstärkning, Bullervallar, Geoprodukter, Gravitationsmurar, Bottenförstärkning, Dammförstärkning, Bergbranter, Bergarbete, Sexkantsnät, Nätmaska, Nätbredd, Nätlängd, Rassäkring, Asfaltsbeläggningar, Vägarbeten, Beläggningsarbeten, Gatuarbeten, Markarbeten, Rassäkringsskydd, Bergförankring, Tunnelsäkring, Rasskydd, Skyddsnät, Stensättning, Bergbyggnation, Underjordsgruva, Dagbrott, Tunnlar och bergrum,
Skicka förfrågan