• Boverket
  • Skicka din förfrågan direkt till Boverket genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet som utifrån planlagen, bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen, ger ut t ex Boverkets byggregler, regler om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt informerar om energideklarationer. Boverket informerar även om radon på radonguiden (www.radonguiden.se)

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor.
Visa mer

Produkter

Energideklaration -

Energideklaration

Boverket stiftar regler för energideklarationer. Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.
Läs mer

Regler om byggande -

Regler om byggande

Under regler om byggande finner du en introduktion till Boverkets byggregler, BBR, etc.
Läs mer

Bygga, ändra och underhålla -

Bygga, ändra och underhålla

Hos Boverket hittar du bland annat information om skillnaderna i bygglagstiftningen då man bygger nytt, ändrar eller gör underhållsåtgärder.
Läs mer

Tillgänglighet -

Tillgänglighet

Boverket stiftar regler för handikapptillgänglighet. Tillgänglighet handlar om att röra sig fritt och verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer

Lag och Rätt -

Lag och Rätt

Boverkets verksamhet styrs av till exempel planlagen, bygglagen och byggnadsverkslagen. Boverkets författningssamling innehåller alla de författningar som Boverket har gett ut.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Boverket
Organisationsnr: 202100-3989
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Karlskrona

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 534
Postnummer: 371 23
Ort: Karlskrona
Besöksadress: Drottninggatan 18
Telefon: 0455-35 30 00
Fax: 0455-35 31 00
E-post:
Sökord
Boverkets byggregler, Boverket, Planlagen, Bygglagen, Byggnadsverkslagen, Radonguiden, Energideklaration, OVK, Obligatorisk ventilationskontroll, Samhällsplanering, Stadsutveckling, Bebyggelseutveckling, Byggande och förvaltning, Energideklarationer,
Kategorier
Myndigheter, organisationer
Myndigheter
Skicka förfrågan