Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB

Br.Engströms entreprenadmaskiner AB grundades 1956 i Fjugesta av Per-Olow och Christina Engström under namnet Fjugesta maskinschakt AB.
1985 övertog sönerna Jan-Olow och Per-Eric Engström företaget, ändrade firmanamnet och flyttade verksamheten till Örebro där dom köpte en industrifastighet på Holmens industriområde. Företaget är idag mest känd under namnet Engströms och sysselsätter idag ca 130 enheter varav 100 egna.

Länkar

Företagsdata
Företagsnamn: Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB
Organisationsnr: 556124-3238
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Kumla Örebro
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Örebro

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Stångjärnsgatan 6
Postnummer: 70363
Ort: Örebro
Besöksadress: Stångjärnsgatan 6
Telefon: 019-12 10 00
Fax: 019-12 55 21
E-post:
Sökord
Pålning, Spontning, Schaktning, Transport, Rivning, Örebro,
Skicka förfrågan