• Centerlöf & Holmberg AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Centerlöf & Holmberg AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Centerlöf & Holmberg AB

Centerlöf & Holmberg är ett av Sveriges ledande företag när det gäller att projektera och konstruera broar, tunnlar, kontor och industrier.

Vi är ett utpräglat kunskapsföretag. Vi vet vad som krävs och hur det fungerar i verkligheten. Vi arbetar som konstruktörer åt olika entreprenörer men också som projektörer direkt för olika byggherrar.
Visa mer
Hemsida
Företagsdata
Företagsnamn: Centerlöf & Holmberg AB
Organisationsnr: 556750-2801
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Skåne län
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Malmö

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 29
Postnummer: 20120
Ort: Malmö
Besöksadress: Frihamnsplatsen 1
Telefon: 040-25 89 00
Fax: 040-25 89 01
E-post:
Sökord
Projektledning, Projektering, Arkitektur, Konstruktion, Konstruktör, Broar, Tunnlar, Kontor, Industrier, Brobyggnad, Vägbroar, Järnvägsbroar, Gångbroar, Akvedukter, Rörliga broar, Konstruktion, Stålbroar, Betongbroar, Träbroar Fackverksbroar, Tågbroar, Hängbroar, Snedkabelbroar, Besiktningar, Entreprenadbesiktning, Underhållsbesiktning, Skadebesiktning, Kontroll, Byggkontroll, Byggledning, Byggnadskonstruktioner, Tekniska beskrivningar, Arkitekthandlingar, Ritningar, Bygghandlingar, Rumsbeskrivningar, Skadebesiktningar, Entreprenadbesiktningar, Överlåtelsebesiktningar, Underhållsbesiktningar, Kvalitetsansvarig, Besiktningar, Entreprenadbesiktning, Underhållsbesiktning, Skadebesiktning, Byggkontroll, Byggledning, Byggnadskonstruktioner av alla typer inom betong, stål, trä och aluminium. Tekniska beskrivningar., Arkitekthandlingar, Ritningar, Bygghandlingar, Rumsbeskrivningar, Besiktningar, Skadebesiktningar, Entreprenadbesiktningar, Överlåtelsebesiktningar, Underhållsbesiktningar, Kvalitetsansvarig, Entreprenadkontroller, Tekniska utredningar, Skadeutredningar Ekonomiska utredningar, Byggteknisk rådgivning. Entreprenadkontroller, Tekniska utredningar, Skadeutredningar, Ekonomiska utredningar, Byggteknisk rådgivning,
Skicka förfrågan