• Corvara Miljörivarna AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Corvara Miljörivarna AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Corvara Miljörivarna AB

Miljörivarna utför rivningsentreprenader, håltagning/sågning i betong, sten och tegel samt asbestsanering. Vi vänder oss direkt till byggherrar och till byggentreprenörer i Stockholmsområdet.

Verksamheten är främst inriktad på den invändiga rivningen och håltagningen.

Tjänster

Håltagning -

Håltagning

Corvara Miljörivarna AB i Stockholm utför håltagning i samtliga byggnadsmaterial och har specialanpassad utrustning i form av sågar, slip- och fräsmaskiner och kärnhålsborrar.
Läs mer

Rivning -

Rivning

Corvara Miljörivarna AB i Stockholm utför alla typer av rivningsarbeten.
Läs mer

Sanering -

Sanering

Corvara Miljörivarna AB i Stockholm utför flera olika typer av saneringsarbeten Vår långa erfarenhet och välutbildade personal garanterar korrekt utförd sanering.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Corvara Miljörivarna AB
Organisationsnr: 556662-9100
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Skogås

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Slipstensvägen 15
Postnummer: 142 50
Ort: Skogås
Besöksadress: Slipstensvägen 15
Telefon: 08-999924
Fax:
E-post:
Sökord
Rivningsentreprenader, Skogås, Huddinge, Håltagning betong, sågning betong, Asbestsanering, PCB-Sanering, Skogås, Farsta, Sköndal, Tyresö, Tullinge, Flemmingsberg, Huddinge, Stuvsta, Enskede, Årsta, Stockholm, Lätta rivningar, Tunga rivningar, Betonghåltagning, Lätt rivning, Tung rivning, Totalrivning, Transport av miljöfarligt avfall, Sanering av miljöfarligt avfall, Hantering av miljöfarligt avfall, Håltagning, Lätt rivning, Medeltung rivning, Tung rivning, Totalrivning, Transport av miljöfarligt material, Hantering av miljöfarligt material, Sanering av miljöfarligt material.
Kategorier
Entreprenadtjänster
Asbestsanering, Håltagning PCB-sanering, Rivningsentreprenad
Skicka förfrågan