• ELE Engineering AB
  • Skicka din förfrågan direkt till ELE Engineering AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

ELE Engineering AB

ELE är ett nytänkande ingenjörsföretag med personlighet

ELEs affärsidé är att, tillsammans med våra medarbetare, stärka kundens konkurrenskraft genom att bistå med den ingenjörskompetens kunden saknar samt leverera förstklassiga lösningar inom våra kompetensområden. Med stor flexibilitet och hängivenhet söker vi nya lösningar för varje enskild kund. Utmärkande är att vi i stor utsträckning driver projekt i våra egna lokaler.

ELE ska leverera kvalificerade tjänster till teknikintensiva företag.
Hemsida
Företagsdata
Företagsnamn: ELE Engineering AB
Organisationsnr: 556241-1677
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Västmanlands län Södermanlands län Stockholms län
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Västerås

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Björnövägen 12
Postnummer: 72131
Ort: Västerås
Besöksadress: Björnövägen 12
Telefon: 021-41 04 55
Fax: 021-41 04 21
E-post:
Sökord
konsulttjänster, Elkonsulter, Teknikkonsulter, Elteknik, Anläggningskonstruktion, Ställverk, Transformatorer, Selektivplaner, Reläskyddskonfigurering, Projektledning, Kanalisation, Kraftsystem, Belysningssystem, Reservkraft, Datanät, Fibernät, Telefoni, Ljuddistribution, Installationsbussystem EIB/KNX, Brandlarmsystem, Överfallslarmsystem, Inbrottslarmsystem, Styr- och reglerteknik, CCTV, Passersystem, Hissanläggningar, Transportanläggningar, Potentialutjämningssystem, Utredningar, Kostnadskalkyler, Upphandling, Automation, Utredningar, Behovsanalys, Rådgivning, Kostnadskalkyler, Systemlösningar, Elkonstruktion, Anläggningskonstruktion, Fältbussteknik, PLC-programmering, HMI-system, SCADA-system, Operatörsgränssnitt, SCADA-system, HMI-system, MES, Manufacturing Execution System, Datakommunikation, Webbsystem, Överordnade PC-system, Databashantering, Rörkonstruktion, Ånga, Varmvatten, Kyla, Gas, Rörupphängningar, Fästen, Klämmor, 2D / 3D plant design, Simulering, Analys, Mekanik, Materialteknik, Industriell formgivning, Formgjutna komponenter, Hydralik, Pneumatik, Förpackningar, Material, Prototyp, Verktygskonstruktion, Termisk konstruktion, Produktionsteknik, Leverantörskedjor, Produktionsystem, Referenssystem, Positionering, Strategisk automation, Flöden, Logistik, Teknikinformation, Bruksanvisningar, Reservdelskataloger, Tekniska specifikationer, Marknadsmaterial, Snabbguider, Dokumentationsstrategier, Utredningar, Dokumentationsförvaltning, Projektledning, Översättning, Utbildningsmaterial, Tekniska illustrationer, Tekniska animationer, Kvalitetsgranskning, Kundanpassning av dokumentation, HTML-hjälp, Informationskoncept, Processbeskrivningar, Mallframtagning,
Skicka förfrågan