• Gar-Bo Försäkring AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Gar-Bo Försäkring AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Gar-Bo Försäkring AB

Gar-Bo Försäkring AB:s verksamhet utfärdar bla färdigställandeförsäkring, byggfelsförsäkring, insatsgarant, förskottsgaranti samt tar emot skadeanmälan för större bostadsprojekt.

Det är oftast leverantören eller entreprenören som tecknar försäkringarna. Köparen eller beställaren är förmånstagare och mottagare av försäkringsbrevet. Tillsammans med moderbolaget kan vi erbjuda bostadsproducenter ett komplett paket av försäkringar och garantier när de ska bygga bostäder i alla upplåtelseformer.

Produkter

Färdigställande -

Färdigställande

Färdigställandeförsäkring från GAR-BO Försäkring AB gäller om någon entreprenör går i konkurs under byggtiden. Den täcker merkostnaden upp till 10 procent av kontraktsumman.
Läs mer

Byggfel -

Byggfel

Byggfelsförsäkring från GAR-BO Försäkring AB. Försäkringen skyddar ägaren mot väsentliga skador som kan uppstå och som inte täcks av entreprenörens felansvar eller av någon annan försäkring.
Läs mer

Slutbesiktning -

Slutbesiktning

När alla entreprenader är klara ska det göras en slutbesiktning. Slutbesiktningen är nödvändig för att byggfelsförsäkringen från ska gälla.
Läs mer

Tvåårsbesiktning -

Tvåårsbesiktning

Vid en tvåårsbesiktning undersöker besiktningsmannen vilka eventuella fel som har uppstått i entreprenaden under reklamationstiden. Besiktningen ska ske inom två år efter godkänd slutbesiktning.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Gar-Bo Försäkring AB
Organisationsnr: 516401-6668
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Stockholm

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 45053
Postnummer: 10430
Ort: Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 99
Telefon: 08-545 473 50
Fax: 08-33 01 16
E-post:
Sökord
Byggfelsförsäkring, Färdigställandeförsäkring, Insatsgaranti, Förskottsgaranti, Skadeanmälan,
Kategorier
Konsulttjänster
Försäkringstjänster, byggrelaterade
Skicka förfrågan