Hml Haga-Mölndal Lastbilcentral Ekonomisk Fören

HML skall vara ett självklart val som partner vid köp av transport och maskintjänster i Göteborgsregionen.

HML är en ekonomisk förening som ägs till 100 % av sina 100 delägarföretag. Tillsammans förfogar vi över 200 enheter som är indelade enligt följande:

Kran & Specialfordon
Schakt & Anläggning
Distribution och Lager
Renhållning / Avfallshantering

Vi förfogar också över två helägda dotterbolag som sysslar med transporter och maskinarbeten. Vi är 20 personer som arbetar inne på kontoret med allt som rör vår verksamhet.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: Hml Haga-Mölndal Lastbilcentral Ekonomisk Fören
Organisationsnr: 752000-0923
Medlem i / cert. av: Sveriges Åkeriföretag
Verksamhetsområde: Visa
Göteborg Härryda Mölndal Öckerö Partille
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Mölndal

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 204
Postnummer: 43123
Ort: Mölndal
Besöksadress: Kråketorpsgatan 22
Telefon: 031-87 81 20
Fax: 031-87 47 62
E-post:
Sökord
containrar, kranbilar, åkerier, distribution, avfallstransporter, anläggningstransporter, lyftmaskiner
Kategorier
Entreprenadtjänster
Budfirmor, Kranar, tunga lyft, mobilkranar, Renhållningsentreprenad, Transportentreprenad,
Produkter och Material
Grusmaterial,
Försäljning, uthyrning
Containrar, containers,
Skicka förfrågan