K.J. Johansson & Son Grävtjänst KB

Företagsdata
Företagsnamn: K.J. Johansson & Son Grävtjänst KB
Organisationsnr: 969731-0358
Postadress: Stationsvägen 1
Postnummer: 44460
Ort: Stora Höga
Besöksadress: Stationsvägen 1
Telefon: -
Fax: 0303-777446
E-post:
Medlem i / cert. av:
Ekonomisk upplysning på rating.se
Verksamhetsområde: Visa
Stenungsund Ale Kungälv
Kategorier
Entreprenadtjänster
Jordschaktsentreprenad Rivningsentreprenad,
Annnosera här