• Marcon Teknik AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Marcon Teknik AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Marcon Teknik AB

MarCon Teknik AB i Ängelholm inriktar verksamheten på sjömätningar, broinspektioner, dammsäkerhet, hamndatabaser, akustisk avbildning, statusbedömning, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten.

Vi har sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner.

Via våra etableringar i Malmö, och Ängelholm kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.

Tjänster

Statusbedömning - null

Statusbedömning

Statusbedömning av anläggningar. Marcon Teknik AB erbjuder kvalificerade statusbedömningar och utredningar för förvaltnings och underhållsfunktioner.
Läs mer

Sjömätningar - null

Sjömätningar

Marcon Teknik AB i Ängelholm utför sjömätningar. För att eliminera och minimera driftstop på grund av felaktiga handlingar är det av största vikt att framställda underlag är korrekta.
Läs mer

Broinspektioner - null

Broinspektioner

Marcon Teknik AB i Ängelholm utför broinspektioner. Broinspektioner en företagets specialkompetenser.
Läs mer

Dammsäkerhet - null

Dammsäkerhet

Marcon Teknik AB arbetar med dammsäkerhet och utvecklade i samarbete med Sydkraft ett program för kvalificerad undersökning av kraftverk och dammar.
Läs mer

Hamndatabaser - null

Hamndatabaser

Marcon Teknik ABs hamndatabaser är ett effektivt verktyg för att optimera underhåll och kapitalförvaltning kring en hamnfacilitet.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Marcon Teknik AB
Organisationsnr: 556228-2441
Medlem i / cert. av: Dykentreprenörerna
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Ängelholm

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 1129
Postnummer: 262 22
Ort: Ängelholm
Besöksadress: Ekhögsvägen 5
Telefon: 0431-40 24 40
Fax: 0431-40 24 44
Mobiltelefon: 070-556 01 03
E-post:
Kontaktperson: Jörn Ryberg
Sökord
Sjömätningar, Ängelholm, Broinspektioner, Dammsäkerhet, Hamndatabaser, Akustisk avbildning, Statusbedömning, Anläggningar, Kontroller, Undersökningar, Rör, Kabel, Projektering, Vatten, Broinspektioner, Dammsäkerhet, Malmö, Ängelholm, Stockholm, Göteborg, Anläggningsdykare, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bogsering, Bärgning, Borrning, Broar, Brostöd, Bryggor, Marinor, Byggentreprenad, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykeri, Dykarbeten, Dykeriarbeten, Dykentreprenad, Dykentreprenader, Dykeriuppdrag, Dykdalb, Dykeriarbete, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grundläggning, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajer, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektion, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marin service, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Muddring, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålning, Spontning, Rustbädd, Sjöentreprenad, Sjöentreprenader, Sjökabelarbete, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Spontning, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålarpålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, VA-arbeten, Vattenutsläpp, Vattenutsläpp, Vattenintag, Vindkraft, Vågkraft,

Malmö

Filial

Kontaktuppgifter
Postadress: Oljevägen 14
Postnummer: 211 24
Ort: Malmö
Besöksadress: Oljevägen 14
Telefon: 040-29 86 62
Fax:
Mobiltelefon: 070-556 01 03
E-post:
Kontaktperson: Daniel Ryberg
Sökord
Sjömätningar, Malmö, Broinspektioner, Dammsäkerhet, Hamndatabaser, Akustisk avbildning, Statusbedömning, Anläggningar, Kontroller, Undersökningar, Rör, Kabel, Projektering, Vatten, Broinspektioner, Dammsäkerhet, Malmö, Ängelholm, Stockholm, Göteborg, Anläggningsdykare, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bogsering, Bärgning, Borrning, Broar, Brostöd, Bryggor, Marinor, Byggentreprenad, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykeri, Dykarbeten, Dykeriarbeten, Dykentreprenad, Dykentreprenader, Dykeriuppdrag, Dykdalb, Dykeriarbete, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grundläggning, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajer, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektion, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marin service, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Muddring, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålning, Spontning, Rustbädd, Sjöentreprenad, Sjöentreprenader, Sjökabelarbete, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Spontning, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålarpålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, VA-arbeten, Vattenutsläpp, Vattenutsläpp, Vattenintag, Vindkraft, Vågkraft,
Skicka förfrågan