• Projektbyrån Stockholm AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Projektbyrån Stockholm AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Projektbyrån Stockholm AB

Projektbyrån grundades 1993 och är idag ett ledande projektledningsföretag med erfarenhet av alla typer av byggprojekt och genomförandeformer inom byggbranschen. Projektbyrån har sju delägare som alla är aktiva inom företaget. De bidrar med gedigen och kompletterande kunskaper om projektledning och CM från såväl byggherresidan som från entreprenörssidan.
Företagsdata
Företagsnamn: Projektbyrån Stockholm AB
Organisationsnr: 556501-2720
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Stockholms län
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Stockholm

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Thulegatan 15
Postnummer: 11353
Ort: Stockholm
Besöksadress: Tulegatan 15
Telefon: 08-545 495 00
Fax:
E-post:
Sökord
Projekteringsledning, Projektledning, Kalkyl, Ekonomi, Kostnadsstyrning, Fakturahantering, Ekonomiuppföljning, Upphandling, Inköp, Tidplanering, Resursplanering, Kvalitetsstyrning, Miljöstyrning, Arbetsmiljöstyrning, Riskhantering, Installationssamordning, Hyresgästkoordination, Projektadministration, Upphandling, Kalkyl, Installationssamordning, KMA, Byggplatsledning, Konkurrens, Kvalitet, Kostnadsstyrning, Kompetens, Kreativitet,
Skicka förfrågan