• Siljan Schakt Entreprenad AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Siljan Schakt Entreprenad AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Siljan Schakt Entreprenad AB

Siljan Schakt Entreprenad AB är en av de största privatägda maskinägarna i Dalarna med över 30 års erfarenhet och bred kompetens inom markentreprenad. Siljan Schakt ägs av Jan Arnesson och är ett nischföretag inom entreprenadmaskinsbranschen som erbjuder fullservice. Med det menar vi vår samlade kompetens och erfarenhet tillsammans med de anläggningsmaskiner vi använder i projekten. Siljan Schakt är verksamt inom hela mellansverige.
Företagsdata
Företagsnamn: Siljan Schakt Entreprenad AB
Organisationsnr: 556444-4031
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Dalarnas län
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Orsa

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 93
Postnummer: 794 22
Ort: Orsa
Besöksadress: Övre Bornv.
Telefon: 0250-420 35
Fax: 0250-408 25
E-post:
Sökord
Schakt, Infiltrationsanläggningar, Vägbyggnad, Biotopvård, Grundarbeten, Mätning, Grus, Matjord, Transport, Schaktföretag, schaktning, vägbyggnationer, Allmänna vägar, Skogsbilvägar, Traktorvägar, Skotterleder, Kraftverk, Mätningar, rivningar, Gatuarbeten, VA-arbeten, Dammreparationer, Grundarbeten, Sprängningsarbeten, Kranarbeten, Återvinning, Uthyrning av maskiner, Uthyrning av containrar, Dräneringsarbeten, Tjältning, Snöröjning, Prydnadssten, Dalarna
Skicka förfrågan