• SIS, Swedish Standards Institute
  • Skicka din förfrågan direkt till SIS, Swedish Standards Institute genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

SIS, Swedish Standards Institute

På SIS hjälper vi dig att snabbt och enkelt nå resultat. Med rätt produkt från rätt kunskapskälla blir du helt enkelt mer framgångsrik i ditt arbete. Hos oss kan du köpa standarder, handböcker, checklistor, onlinelösningar och webbtjänster samt utbilda dig inom en rad olika områden.

Produkter

Eurokoder - null

Eurokoder

Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk.
Läs mer

Den nya byggarbets- miljösamordnaren i praktiken - null

Den nya byggarbets- miljösamordnaren i praktiken

Från och med den 1 januari 2011 krävs en byggarbets- miljösamordnare i planerings- och projekteringsfasen.
Läs mer

Handbok för byggarbets- miljösamordnare - null

Handbok för byggarbets- miljösamordnare

Från och med den 1 januari 2011 krävs en utbildad byggarbetsmiljösamordnare redan i planerings- och projekteringsfasen.
Läs mer

Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk - null

Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk

Handboken Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk.
Läs mer

AMA Hus 11 - null

AMA Hus 11

AMA Hus 11: Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten är ett referensdokument att använda vid upprättande av beskrivningar och vid utförande av avtalade husbyggnadsarbeten.
Läs mer

Hemsida
Företagsdata
Företagsnamn: SIS, Swedish Standards Institute
Organisationsnr: 802410-0151
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Stockholm

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress:
Postnummer: 118 80
Ort: Stockholm
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6
Telefon: 08-555 523 00
Fax: 08-555 523 11
E-post:
Sökord
Standard, standarder, eurokoder, ISO, area och volym, beräkningsregler, energibesiktning, abonnera eurokoder, akustik buller, akustik standarder, anläggningsmaskiner, area och volym, armerade plast, armerade rör, audiometrar,avloppsvattenrening standarder, ballast standarder, Baspaket eurokoder, beräkna bärande konstruktioner, beräkning bärande konstruktioner, beräkningsmetoder, beräkningsregler anläggningar, beräkningsregler bygg, beräkningsregler byggnader, betong materialspecifikationer, betong provningsmetoder, betong standarder, betongkonstruktion, betongselement, betongsreparationer, bindemedel, bitumen standarder, bituminösa, boverkets regler, buller standarder, bullermätmetod, bygg förvaltning, bygg handböcker, bygg iso, bygg standarder, byggakustik, byggbranschen guide, byggbranschen handböcker, byggbranschen iso, byggbranschen standarder, byggdokumentation, bygghandlingar 90, byggmätning, byggmätning och toleranser, byggnadsställningar standarder, byggnadställningar krav, byggnadsutforming, byggsektorn guide, byggsektorn handböcker, byggsektorn iso, byggsektorn standarder, byggstandard, byggstandarder, bärverk anläggningar, bärverk byggnader, dimensionering bärande konstruktioner, dimensionering bärverk, dörrar standarder, elektroakustik, elektromagnetisk kompatibilitet, en 288, enegihushållning, energibesikningar, energibesiktning, energibesiktning guide, energibesiktning handböcker, energibesiktning iso, energibesiktning standarder, energibesiktningar, energideklaration, energihushållning, enhetliga bygghandlingar, eurocode, eurokod, eurokod paket, eurokoder, eurokoder broar, eurokoder bränder, eurokoder ENV, eurokoder grund, eurokoder jordbävning, facility management, filter oktavband, filter oktavband, fjärrvärme standarder, flänsar stål, FM-området, förvaltningsdokumentation, generella provningsmetoder, geokonstruktioner, geoteknik, husbyggnader guide, husbyggnader handböcker, husbyggnader iso, husbyggnader standarder, hörapparater standarder, industriledningar, invändiga solskydd, keramik plattor fästmassor, konstruktioner aluminium, konstruktioner stål, konstruktioner trä, konstruktionsstandarder, kulturarv standarder, kvalitetskontroll, kyl fryssystem, kök guide, kök handböcker, kök iso, kök standarder, lager byggnadsverk, lantbruksbyggnader, livslängdsplanering, ljudkalibratorer, ljudnivåmätare, luftbehandling, lättbetong standarder, markbeläggningar, maskiners påverkan, materialspecifikationer, modulkoordinering, modulkoordinering, murverk standarder, mäta husbyggnader, mätmikrofoner standarder, mätning husbyggnader, mätning standarder, nya europeiska beräkningssystemet, platsrör standarder, portar installation, provningsmetoder, provningsstandarder, rörledningsnormer, sanitetsarmaturer, sanitetsenheter, skorstenar guide, skorstenar handböcker, skorstenar iso, skorstenar standarder, sprutbetong, standard beräkningsregler, standard bygg, standard eurokoder, standarder BBR, styr och reglerutrustning, teleslingor, trycksatta rör, tätskikt, uppvärmningbyggnader, utformning bygghandlingar, utformning kök, utformning köksinredning, vattenförsörjning standarder, ventilation byggnader standarder, ventiler standarder, vibration stöt standarder, vägmaterial standarder, värmeisolering standarder, värmeisoleringsprodukter, värmepumpsanläggningar,
Kategorier
Myndigheter, organisationer
Branschorganisationer, Utbildningar, skolor,
E-handel
E-handel, webbshop,
Skicka förfrågan