• Skanska Sverige AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Skanska Sverige AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.

Produkter

Asfalt -

Asfalt

Vi levererar material av hög kvalitet. Med lokal kompetens och försäljningsställen över hela landet blir dessutom både kontakt- och transportvägar snabba och kostnadseffektiva.
Läs mer

Betong -

Betong

Vi vänder oss till företag och privatpersoner som vill gjuta i betong. Skanska har 21 betongfabriker i Sverige och en mobil fabrik för större projekt.
Läs mer

Byggservice -

Byggservice

Vårt byggservicekoncept bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet för dig som kund. Vi utför såväl enstaka uppdrag som uppdrag på årsavtal.
Läs mer

Byggentreprenader -

Byggentreprenader

Oberoende vilket behov du har kan vi på Skanska hjälpa dig att bygga. Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för dig som kund.
Läs mer

El, tele och säkerhet -

El, tele och säkerhet

Kvalitet, stor noggrannhet och konsekvent miljötänkande karaktäriserar Skanska som elentrepenör.
Läs mer

Färdiga byggkoncept -

Färdiga byggkoncept

Vi har utvecklat två kostnadseffektiva byggkoncept: ModernaHus och FlexiblaHallar.
Läs mer

Grus och kross -

Grus och kross

Vi levererar material av hög kvalitet. Med lokal kompetens och försäljningsställen över hela landet blir dessutom både kontakt- och transportvägar snabba och kostnadseffektiva.
Läs mer

Infrastruktur -

Infrastruktur

Oavsett om vi bygger broar, vägar, tunnlar, järnvägar, vatten och avlopp, hamnar, flygfält eller energi- och fjärrvärmeanläggningar bygger vi med effektivitet och miljöhänsyn.
Läs mer

Maskinuthyrning -

Maskinuthyrning

Vi har stor kunskap kring maskiner, utrustningar och tjänster. När du anlitar oss får du naturligtvis tillgång till den kunskapen.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Skanska Sverige AB
Organisationsnr: 556033-9086
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Solna

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress:
Postnummer: 16983
Ort: Solna
Besöksadress: Råsundavägen 2
Telefon: 010-448 00 00
Fax: 08-753 18 52
E-post:
Sökord
Affärslokaler, Anläggningsarbeten, Asfaltprodukter, Asfaltverk, Beläggningsarbeten, Betong, Betongarbeten, Betongpålar, Bostadsbyggnader, Broentreprenader, Broreparationer, Byggarbeten, Byggelement, Byggkran, Byggservice, Elarbeten, Entreprenadarbeten, Fastighetsbolag, Fastighetsombyggnader, Företagshotell, Företagslokaler, Garageinfarter, Gatuarbeten, Gjutasfalt, Grundförstärkning , Grundläggningsarbeten, Grus, Hamnbyggnationer, Husbyggnationer, Idrottsbyggnationer, Industrifastigheter, Industrilokaler, Industrimark, Kommersiella fastigheter, Kontorsanpassning, Kontorsbyggnationer, Kontorshotell, Kontorslokaler, Lediga lokaler, Lediga lägenheter, Lokalanpassning, Lokaler, Lägenhetsrenoveringar, Markarbeten, Markbetong, Miljösanering, Pålning, Renoveringar, Sprutbetong, Stommar, Stålpålning, Totalentreprenör, Tvättstugerenoveringar, Täkter, Ventilationsarbeten, Vägarbeten, Vägbyggnationer,
Skicka förfrågan