• Svensk Sjöentreprenad AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Svensk Sjöentreprenad AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Svensk Sjöentreprenad AB

Svensk Sjöentreprenad AB i Malmö arbetar med sjöentreprenad, dykentreprenad muddring och marin service. Företaget utför nybyggnation, service och underhåll av hamnar, kajer, bryggor, fyrar, broar, och andra faciliteter i anslutning till vatten. Inom detta område erbjuder vi kompletta- eller delåtaganden avseende Genom ett unikt och mångårigt samarbete med olika anläggnings- och förvaltande företag kan vi erbjuda Er ett brett kunnande inom dessa områden.

Vi är ett företag som via bred erfarenhet och unika resurser har möjlighet att erbjuda Er rationella och kostnadseffektiva helhetslösningar i samband med Era undervattens- och sjöbaserade projekt.
Visa mer

Tjänster

Marin Service - SSE AB

Marin Service

Svensk Sjöentreprenad utför marin service. SSE erbjuder kompletta åtaganden i samband med nybyggnation och ombyggnad av anläggningar i vatten eller i dess direkta närhet.
Läs mer

Erosionsskydd för kajer - SSE AB

Erosionsskydd för kajer

Svensk Sjöentreprenad monterar erosionsskydd för kajer och konstruktioner i vatten. Ett effektivt system är att utföra detta med länkplattor i betong kombinerat med platsgjuten betong.
Läs mer

Katodiskt skydd för stålkonstruktioner - SSE AB

Katodiskt skydd för stålkonstruktioner

Svensk Sjöentreprenad utför installation av katodiskt skydd för stålkonstruktioner. Korrosion kan stoppas genom att ett katodiskt skydd installeras.
Läs mer

Muddring - SSE AB

Muddring

Svensk Sjöentreprenad utför muddring. Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet.
Läs mer

Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri - SSE AB

Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Svensk Sjöentreprenad utför kajreparationer och andra typer av anläggningsdykeri.
Läs mer

Pålning och spontslagning - SSE AB

Pålning och spontslagning

Svensk Sjöentreprenad arbetar med pålning och spontslagning. En av specialiteterna är att slå pålar och bygga bryggor.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Svensk Sjöentreprenad AB
Även kallat: SSE AB
Organisationsnr: 556223-2172
Medlem i / cert. av: Dykentreprenörerna
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Malmö

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Oljevägen 14
Postnummer: 211 24
Ort: Malmö
Besöksadress: Oljevägen 14
Telefon: 040-93 30 00
Fax: 040-93 30 37
Mobiltelefon: 0730-68 1300
E-post:
Kontaktperson: Jan Sterner
Sökord
Sjöentreprenad, Malmö, Dykentreprenad, Muddring, Marin Service, Hamnar, Kajer, Bryggor, Broar, Nybyggnation, Service, Underhåll. Fartygsdykeri, Grundläggningar, Kabelspolningar, Dykeri, Sjöarbete, Hamnarbete, Hamnentreprenad, Kärnborrning, Vajersågning, Fendermontage, Dagvattengenomföringar, Reparation av betong, Reparation av stålpålar, Betongarbeten, Undervattensbränning, Påseglingsskador, Katodiskt skydd, Rensning av intagsgaller, Montage av intagsgaller, Montage av flödesmätare, Montage av brunnar, Gjutning av brofundament, Armering av grundplattor, Spontning, Pålning, Flytande grävmaskiner, Skydd för undervattenskablar, Vattenbilning, Muddring, Bogsering, Spontslagning, Pålningsentreprenad, Anläggningsdykare, Anläggningsdykeri, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bärgning, Bärgningsentreprenad, Bärgningsarbeten, Broarbeten, Broentreprenad, Broentreprenader, Brostöd, Byggentreprenad, Marinor, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykdalb, Dykentreprenader, Dykeriarbete, Dykeriarbeten, Borrning, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grumlighetsmätningar, Grundläggning, Hamninspektion, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålningsentreprenad, Pålningsarbeten, Pålning & spontning, Rustbädd, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbete, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, Vattenintag, Vattenutsläpp, Vindkraft Vågkraft,

Bromma

Filial

Kontaktuppgifter
Postadress: Ulvsundavägen 108 A
Postnummer: 16867
Ort: Bromma
Besöksadress: Ulvsundavägen 108 A
Telefon: 08-81 31 00
Fax: 08-650 71 15
Mobiltelefon: 070-835 2869
E-post:
Kontaktperson: Peter Eriksson
Sökord
Sjöentreprenad, Stockholm, Dykentreprenad, Muddring, Marin Service, Hamnar, Kajer, Bryggor, Broar, Nybyggnation, Service, Underhåll. Fartygsdykeri, Grundläggningar, Kabelspolningar, Dykeri, Sjöarbete, Hamnarbete, Hamnentreprenad, Kärnborrning, Vajersågning, Fendermontage, Dagvattengenomföringar, Reparation av betong, Reparation av stålpålar, Betongarbeten, Undervattensbränning, Påseglingsskador, Katodiskt skydd, Rensning av intagsgaller, Montage av intagsgaller, Montage av flödesmätare, Montage av brunnar, Gjutning av brofundament, Armering av grundplattor, Spontning, Pålning, Flytande grävmaskiner, Skydd för undervattenskablar, Vattenbilning, Muddring, Bogsering, Spontslagning, Pålningsentreprenad, Anläggningsdykare, Anläggningsdykeri, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bärgning, Bärgningsentreprenad, Bärgningsarbeten, Broarbeten, Broentreprenad, Broentreprenader, Brostöd, Byggentreprenad, Marinor, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykdalb, Dykentreprenader, Dykeriarbete, Dykeriarbeten, Borrning, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grumlighetsmätningar, Grundläggning, Hamninspektion, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålningsentreprenad, Pålningsarbeten, Pålning & spontning, Rustbädd, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbete, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, Vattenintag, Vattenutsläpp, Vindkraft Vågkraft,

Göteborg

Filial

Kontaktuppgifter
Postadress: Lergodsgatan 1
Postnummer: 417 07
Ort: Göteborg
Besöksadress: Lergodsgatan 1
Telefon: 031-788 21 00
Fax: 031-788 21 09
Mobiltelefon: 073-920 00 01
E-post:
Kontaktperson: Per Hellström
Sökord
Sjöentreprenad, Göteborg, Dykentreprenad, Muddring, Marin Service, Hamnar, Kajer, Bryggor, Broar, Nybyggnation, Service, Underhåll. Fartygsdykeri, Grundläggningar, Kabelspolningar, Dykeri, Sjöarbete, Hamnarbete, Hamnentreprenad, Kärnborrning, Vajersågning, Fendermontage, Dagvattengenomföringar, Reparation av betong, Reparation av stålpålar, Betongarbeten, Undervattensbränning, Påseglingsskador, Katodiskt skydd, Rensning av intagsgaller, Montage av intagsgaller, Montage av flödesmätare, Montage av brunnar, Gjutning av brofundament, Armering av grundplattor, Spontning, Pålning, Flytande grävmaskiner, Skydd för undervattenskablar, Vattenbilning, Muddring, Bogsering, Spontslagning, Pålningsentreprenad, Anläggningsdykare, Anläggningsdykeri, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bärgning, Bärgningsentreprenad, Bärgningsarbeten, Broarbeten, Broentreprenad, Broentreprenader, Brostöd, Byggentreprenad, Marinor, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykdalb, Dykentreprenader, Dykeriarbete, Dykeriarbeten, Borrning, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grumlighetsmätningar, Grundläggning, Hamninspektion, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålningsentreprenad, Pålningsarbeten, Pålning & spontning, Rustbädd, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbete, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, Vattenintag, Vattenutsläpp, Vindkraft Vågkraft,

Härnösand

Filial

Kontaktuppgifter
Postadress: Smedjevägen 8 A
Postnummer: 871 54
Ort: Härnösand
Besöksadress: Smedjevägen 8 A
Telefon: 0611-55 52 00
Fax:
Mobiltelefon: 070-211 44 72
E-post:
Kontaktperson: Magnus Adolfsson
Sökord
Sjöentreprenad, Härnösand, Dykentreprenad, Muddring, Marin Service, Hamnar, Kajer, Bryggor, Broar, Nybyggnation, Service, Underhåll. Fartygsdykeri, Grundläggningar, Kabelspolningar, Dykeri, Sjöarbete, Hamnarbete, Hamnentreprenad, Kärnborrning, Vajersågning, Fendermontage, Dagvattengenomföringar, Reparation av betong, Reparation av stålpålar, Betongarbeten, Undervattensbränning, Påseglingsskador, Katodiskt skydd, Rensning av intagsgaller, Montage av intagsgaller, Montage av flödesmätare, Montage av brunnar, Gjutning av brofundament, Armering av grundplattor, Spontning, Pålning, Flytande grävmaskiner, Skydd för undervattenskablar, Vattenbilning, Muddring, Bogsering, Spontslagning, Pålningsentreprenad, Anläggningsdykare, Anläggningsdykeri, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bärgning, Bärgningsentreprenad, Bärgningsarbeten, Broarbeten, Broentreprenad, Broentreprenader, Brostöd, Byggentreprenad, Marinor, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykdalb, Dykentreprenader, Dykeriarbete, Dykeriarbeten, Borrning, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grumlighetsmätningar, Grundläggning, Hamninspektion, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålningsentreprenad, Pålningsarbeten, Pålning & spontning, Rustbädd, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbete, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, Vattenintag, Vattenutsläpp, Vindkraft Vågkraft,

Kalmar

Filial

Kontaktuppgifter
Postadress: Stuvaregatan 1
Postnummer: 392 31
Ort: Kalmar
Besöksadress: Stuvaregatan 1
Telefon: 070-677 41 62
Fax:
Mobiltelefon: 070-677 41 62
E-post:
Kontaktperson: Michael Kurdve
Sökord
Sjöentreprenad, Kalmar, Dykentreprenad, Muddring, Marin Service, Hamnar, Kajer, Bryggor, Broar, Nybyggnation, Service, Underhåll. Fartygsdykeri, Grundläggningar, Kabelspolningar, Dykeri, Sjöarbete, Hamnarbete, Hamnentreprenad, Kärnborrning, Vajersågning, Fendermontage, Dagvattengenomföringar, Reparation av betong, Reparation av stålpålar, Betongarbeten, Undervattensbränning, Påseglingsskador, Katodiskt skydd, Rensning av intagsgaller, Montage av intagsgaller, Montage av flödesmätare, Montage av brunnar, Gjutning av brofundament, Armering av grundplattor, Spontning, Pålning, Flytande grävmaskiner, Skydd för undervattenskablar, Vattenbilning, Muddring, Bogsering, Spontslagning, Pålningsentreprenad, Anläggningsdykare, Anläggningsdykeri, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bärgning, Bärgningsentreprenad, Bärgningsarbeten, Broarbeten, Broentreprenad, Broentreprenader, Brostöd, Byggentreprenad, Marinor, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykdalb, Dykentreprenader, Dykeriarbete, Dykeriarbeten, Borrning, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grumlighetsmätningar, Grundläggning, Hamninspektion, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålningsentreprenad, Pålningsarbeten, Pålning & spontning, Rustbädd, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbete, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, Vattenintag, Vattenutsläpp, Vindkraft Vågkraft,

Sölvesborg

Filial

Kontaktuppgifter
Postadress: Hamngatan 1
Postnummer: 294 31
Ort: Sölvesborg
Besöksadress: Hamngatan 1
Telefon: 0456-141 66
Fax: 0456-186 60
Mobiltelefon: 070-677 41 62
E-post:
Kontaktperson: Michael Kurdve
Sökord
Sjöentreprenad, Sölvesborg, Dykentreprenad, Muddring, Marin Service, Hamnar, Kajer, Bryggor, Broar, Nybyggnation, Service, Underhåll. Fartygsdykeri, Grundläggningar, Kabelspolningar, Dykeri, Sjöarbete, Hamnarbete, Hamnentreprenad, Kärnborrning, Vajersågning, Fendermontage, Dagvattengenomföringar, Reparation av betong, Reparation av stålpålar, Betongarbeten, Undervattensbränning, Påseglingsskador, Katodiskt skydd, Rensning av intagsgaller, Montage av intagsgaller, Montage av flödesmätare, Montage av brunnar, Gjutning av brofundament, Armering av grundplattor, Spontning, Pålning, Flytande grävmaskiner, Skydd för undervattenskablar, Vattenbilning, Muddring, Bogsering, Spontslagning, Pålningsentreprenad, Anläggningsdykare, Anläggningsdykeri, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bärgning, Bärgningsentreprenad, Bärgningsarbeten, Broarbeten, Broentreprenad, Broentreprenader, Brostöd, Byggentreprenad, Marinor, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykdalb, Dykentreprenader, Dykeriarbete, Dykeriarbeten, Borrning, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grumlighetsmätningar, Grundläggning, Hamninspektion, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålningsentreprenad, Pålningsarbeten, Pålning & spontning, Rustbädd, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbete, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, Vattenintag, Vattenutsläpp, Vindkraft Vågkraft,

Ängelholm

Filial

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 1129
Postnummer: 262 22
Ort: Ängelholm
Besöksadress: Ekhögsvägen 5
Telefon: 0431-256 20
Fax: 0431-256 22
Mobiltelefon: 073-068 13 00
E-post:
Kontaktperson: Jan Sterner
Sökord
Sjöentreprenad, Ängelholm, Dykentreprenad, Muddring, Marin Service, Hamnar, Kajer, Bryggor, Broar, Nybyggnation, Service, Underhåll. Fartygsdykeri, Grundläggningar, Kabelspolningar, Dykeri, Sjöarbete, Hamnarbete, Hamnentreprenad, Kärnborrning, Vajersågning, Fendermontage, Dagvattengenomföringar, Reparation av betong, Reparation av stålpålar, Betongarbeten, Undervattensbränning, Påseglingsskador, Katodiskt skydd, Rensning av intagsgaller, Montage av intagsgaller, Montage av flödesmätare, Montage av brunnar, Gjutning av brofundament, Armering av grundplattor, Spontning, Pålning, Flytande grävmaskiner, Skydd för undervattenskablar, Vattenbilning, Muddring, Bogsering, Spontslagning, Pålningsentreprenad, Anläggningsdykare, Anläggningsdykeri, Anodbyten, Ansökningsärenden, Betongmadrass, Bärgning, Bärgningsentreprenad, Bärgningsarbeten, Broarbeten, Broentreprenad, Broentreprenader, Brostöd, Byggentreprenad, Marinor, Dammanläggningar, Damminspektioner, Dammsäkring, Dykare, Dykdalb, Dykentreprenader, Dykeriarbete, Dykeriarbeten, Borrning, Entreprenad, Erosionsskydd, Farleder, Fartygsservice, Fundament, Geoborrning, Geoskärm, Geoskärmar, Grumlighetsmätning, Grumlighetsmätningar, Grundläggning, Hamninspektion, Hamninspektioner, IWS, Inspektioner, Isbrytning, Ishylsor, Isskydd, Kajfront, Kajinspektioner, Kajliv, Kassun, Konsulttjänster, Kraftstationer, Kraftverksinspektioner, Marin, Marin geologi, Marinbiologi, Marinbiologisk dykning, Miljögardin, Miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsulttjänster, Miljösanering, Miljövetare, Myndighetskontakter, Oljesanering, Pluggningar av överbordsventiler, Pollare, Propelleraxeltätning, Propellerbyten, Propellerpolering, Provtagning, Pågjutningar, Pålningsentreprenad, Pålningsarbeten, Pålning & spontning, Rustbädd, Sjökabelarbeten, Sjökablar, Sjöledningar, Sjöledningsarbete, Sjöledningsarbeten, Skrovrengöring, Specialmuddring, Sponter, Sprängning, Undervattenssprängning, Stenkista, Stålkärnepålar, Stålkärnepålning, Stålrörspålar, Stålrörspålning, Svetsa, Svetsning, Tillstånd, Underhållsmuddring, Undervattensgjutning, Vattenintag, Vattenutsläpp, Vindkraft Vågkraft,
Skicka förfrågan