• Veg Tech AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Veg Tech AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Veg Tech AB

Veg Tech AB har är leverantör av sedumtak, gröna tak, fasadvegetation, gröna fasader, växtskärmar, flytande våtmark med mera. Veg Tech AB har även försäljning av produkter och systemlösningar för sedumtak, gröna tak, dagvattenhantering, våtmarker, strandmattor, växter på fasadentakvegetation, fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening osv. Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden.
Visa mer

Produkter

Gröna tak - Sedumtak -

Gröna tak - Sedumtak

Veg Tech är leverantör av sedumtak och andra typer av gröna tak. Veg Techs gröna tak byggs alltid med säkra system som baseras på lättskött och torktålig vegetation.
Läs mer

Gröna fasader – fasadvegetation -

Gröna fasader – fasadvegetation

Veg Tech är leverantör av gröna fasader och fasadvegetation. Med Gröna Vajern-familjen kan man skapa vertikal vegetation till alla byggnader och fasadtyper.
Läs mer

Växter för vattenmiljöer -

Växter för vattenmiljöer

Veg Tech är leverantör av växter för vattenmiljöer. Veg Tech har en stor mängd produkter för användning i olika vattenmiljöer.
Läs mer

Gröna Gårdar och takträdgårdar -

Gröna Gårdar och takträdgårdar

Veg Tech är leverantör av gröna gårdar och takträdgårdar. Visst går det att skapa gröna, levande miljöer på takträdgårdar, sterila gårdar och terrasser.
Läs mer

Växter för markmiljöer -

Växter för markmiljöer

Veg Tech är leverantör av växter för markmiljöer. Vår idé är att med enkla system och växter få det grönt, tätt och vackert direkt.
Läs mer

Växtskärmar -

Växtskärmar

Veg Tech är leverantör av växtskärmar. Med växtskärmar får du en direkt en tät och grön avskärmning från första dagen.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Veg Tech AB
Organisationsnr: 556301-3472
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Danmark Finland Norge Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Vislanda

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Fagerås
Postnummer: 342 52
Ort: Vislanda
Besöksadress: Fagerås
Telefon: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23
E-post:
Kontaktperson: Ulrica Carlberg
Sökord
Sedumtak, Leverantör, Gröna Tak, Fasadvegetation, Gröna fasader, Växtskärmar, Flytande våtmark, Dagvattenhantering, Våtmarker, Strandmattor, Växter på fasaden, Takvegetation, Gröntak, Sedum på taket, Fasadvegetation, Gröna Vajern, Vajersystem för klätterväxter, Klätterstöd, Vertikala växter, Växtskärmar, Färdig häck, Häck direkt, Klotterskydd, Bullerskydd, Skydd mot fasader, Växtväggar, Green wall, Gröna innergårdar, Grön gård, Gröna gårdar, Takträdgård, Odling på taket, Erosionsskydd, Vattenrening, Rain Gardens, Våtmarker, Flytande våtmark, dammbyggnation, Vattenrening, Gummiduk, Vassbäddar, Slambehandling, Rening av dagvatten, Kanaler, Dammar, Vattenväxter, Dammväxter, Strandmatta, Strandrulle, Växtmatta, Perenner, System för plantering, Perennmatta, Marktäckande perenner, Ängsfrö, Färdig äng, Anlägga äng, Plantsortiment, Anlägga rabatt, Växter för mark och vatten, Pluggplantor, Ängsblommor, Växter i trafikmiljö, Sedum i rondell, Pelleplatta, Markbeläggning, Markarmering, Plantera träd, Trädförankring, Duckbill, Utomhuskrukor, Stora krukor, Krukor i betong, Betongkruka, Krukor i plåt, Fiberduk, Ogräsduk, Kokosrep, Gummiduk, Träspik, Kokosnät, Förankringsfäste, Greenliner, Kantstöd, Trädgårdskant, Rabattstöd, Rrosionsskydd,
Skicka förfrågan