Låt det blomstra!

Du har väl inte missat vårt kruksortiment?

Stadens stora öppna ytor kräver stora kärl för att planteringarna inte skall försvinna i stadsbilden utan snarare sticka ut och förstärka den.

Vi har vackra gjutjärnskrukor i flera olika storlekar och modeller som med fördel används vid entréer till både slott och koja. Passar i parker, kyrkogårdar och på torg då gjutjärn är ett underhållsfritt material med lång hållbarhet.

Stora krukor kan även användas som avgränsning i den offentliga miljön.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/jarn_i_offentlig_miljo_jom_ab/23736.html

Annonser