Lego Campus med Steni i Archello

LEGO® Campus är ett flexibelt och hållbart kontorkomplex och park som stöder LEGO®-gruppens starka företagsvärden och lekfulla kultur.

Det nya LEGO® Campuset består av åtta byggnadsdelar, sammanslagna för att skapa ett kontinuerligt arbets- och lekutrymme för 2000 anställda, baserat på LEGO®-koncernens värderingar och innovativa kultur. Se bilder här 

Beläget i en stor park som är öppen för allmänheten, möts de ljusa och flexibla kontorslokalerna kring ett spektakulärt atrium med funktioner och färger inspirerade av LEGO® Groups produkter. De enskilda byggnadsdelarna reflekterar skalan hos de omgivande LEGO®-anläggningarna samt staden Billund och desinen undviker medvetet en enhetlighet för att skapa mångfald och lekfullhet för att återspegla det som LEGO®-spel representerar.

Se bilder här 

Stödjer innovation
På bottenvåningen finns ett kultur- och aktivitetscentrum som heter ”People House” och består av delade faciliteter för en mängd sociala och fysiska aktiviteter, inklusive en idrottshall, evenemangsutrymmen och hotellboende. Samarbetsrum skapar en informell och inspirerande atmosfär i hela LEGO® Campus. De övre våningarna innehåller utrymmen för en mängd olika arbets- och lekaktiviteter för att stödja kreativitet och innovation. Där de enskilda byggnadsdelarna överlappar varandra, bildar de små rutor med färgglada trappor som skapar sociala ytor och vägvisande markörer.

Fasaden är utformad för att både maximera dagsljuset och minimera behovet att kyla ner utrymmena. Detta skapar en lekfull men vacker fasad som innehåller stora LEGO®-tegelstenar som ett av byggnadens motiv. Två jätte-LEGO®-tegelstenar bildar mötesrum ovanpå byggnaden.

Integration av byggnaden i den offentligt parken, skapar utomhusmötesrum, gång- och samtalsvägar och lekplatser. Dessa element bryter ner känslan av barriärer mellan inomhus och utomhus, vilket stimulerar innovation. Inomhus är man omgiven av grönska överallt, i form av en park, gårdar, små trädgårdar och gröna tak, inklusive växthus och minigolfbana.

Gröna tak, hållbara material, förbättrad biologisk mångfald och uppsamling av regnvatten för distribution till bassänger och sjöar gör LEGO® Campus till ett mycket hållbart komplex som uppnår den strängaste danska energicertificeringen 2020.

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/steni_sverige_ab/19500.html

Annonser