Sedumtak allt hetare i det gröna stadsbyggandet!

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga växtmattor av svenskt material på egna odlingar i Småland. Våra system är säkra och väl beprövade ur byggnadsteknisk synvinkel. Sedumtak är inte bara estetiskt vackert att titta på utan har även ett flertal tekniska fördelar.

Visste du att ett sedumtak:

  tar upp och fördröjer upp till 50% av den årliga avrinningen.
  skyddar tätskiktet mot UV-ljus
  filtrerar och tar hand om förorenade partiklar i stadsluften
  ger ett jämnare inomhusklimat
  är brandgodkänt enligt BROOF(t2).

Vi erbjuder även kompletta systemlösningar för ett grönare byggande, som exempelvis gröna gårdar och fasadvegetation. Vi har även ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.

Veg Tech AB har lång erfarenhet inom branschen, hög kvalité och en god service för nöjda kunder. Vi erbjuder även entreprenadtjänster med erfarna montörer i anslutning till våra produkter och system.

Fler spännande växtprodukter hittar du på www.vegtech.se
Välkommen att kontakta oss!

Tel: 0472-363 00
Tel: 08-669 48 00
E-post: info@vegtech.se

Längst branscherfarenhet – Svenskt växtmaterial – Egna odling

Bildtext: Sedumtak från Veg Tech AB på Victoria Park, Limhamnar i Småland

 

Källa: http://www.vegtech.se

Annonser