Sedumtak – från lilla miljöhuset till stora industritaket!

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga växtmattor av svenskt material på egna odlingar i Småland. Våra system är säkra och väl beprövade ur byggnadsteknisk synvinkel. Sedumtak är inte bara estetiskt vackert att titta på utan har även ett flertal tekniska fördelar.

Visste du att ett sedumtak:
• tar upp och fördröjer upp till 50% av den årliga avrinningen.
• skyddar tätskiktet mot UV-ljus
• filtrerar och tar hand om förorenade partiklar i stadsluften
• ger ett jämnare inomhusklimat
• är brandgodkänt enligt BROOF(t2).
 

Vi erbjuder även kompletta systemlösningar för ett grönare byggande, som exempelvis gröna gårdar och fasadvegetation. Vi har även ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.
Veg Tech AB har lång erfarenhet inom branschen, hög kvalité och en god service för nöjda kunder. Vi erbjuder även entreprenadtjänster med erfarna montörer i anslutning till våra produkter och system.
 

Fler spännande växtprodukter hittar du på www.vegtech.se

Välkommen att kontakta oss!
Tel: 0472-363 00
Tel: 08-669 48 00
E-post: info@vegtech.se
 

Lång branscherfarenhet – Svenskt växtmaterial – Egna odlingar i Småland
 

Bildtext: Sedumtak monteras av Veg Techs personal på nybyggd tennishall, Växjö

 

Annonser