Skärpta krav senast 2015 för NNE-hus

Energikraven för nära-nollenergihus (NNE-hus) blir tuffare än dagens byggregler, men hur hårda de blir ska utvärderas och redovisas senast 2015. Det beslutade Sveriges riksdag i går när den antog regeringens skrivelse ”Vägen till nära-nollenergibyggnader”.De omdiskuterade energikraven för NNE-husen, som enligt ett EU-direktiv ska gälla alla nya byggnader efter år 2020, föreslogs i en promemoria ligga på samma nivå som byggreglerna (BBR).
Något som stora delar av byggbranschen hårt kritiserade då marknaden ville ha hårdare krav.
Regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt (C) valde då att lägga en skrivelse till riksdagen med löfte om att energikraven på nära-nollenergihus blir skarpare än i BBR.
– Vad som kan definieras som NNE-hus kommer att skilja sig mellan kallaste Norrland och varmaste Skåne. Vi kommer att behöva göra demonstrationsanläggningar för att kunna konstatera hur stora skärpningarna ska bli. Vi har en kontrollstation år 2015, senast då ger vi besked om energikraven, säger Anna-Karin Hatt till VVS-Forum........

 

Källa: vvs-forum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2012-06-20

 

Källa: http://www.vvs-forum.se/?use=publisher&id=7580&force_menu=1169

Annonser