AQVIS Miljöspont stabiliserade dammvall

Vid byggande/restaurering av våtmark i Uppland har AQVIS Miljöspont bidragit till att med ca 200 sträckmeter spont få en ostabil dammvall tät i Uppsalatrakten. Projektör är Firma Hans von Essen och bygget påbörjades i juni 2013 och blev sedan klart under hösten. Restaurering av våtmarker är av stor betydelse ur miljövårdsynpunkt av flera skäl och har därför stöd av EU och Svenska staten.

I Projekt Fiskartorpet är våtmarkens vattenyta nu ca 1 meter högre än den intilliggande sjön, och med hjälp av dämningsvallen med Miljöspont behålls vattnet på plats.

 

För att läsa mer om projektet, besök gärna vår hemsida >>

 

 

 

Källa: http://aqvis.com/

Annonser