AQVIS Miljöspont skyddar smedjan i Sätila

Den gamla smedjan vid Strömmaskolans naturbruksgymnasium i Sätila skyddas från vatten med AQVIS Miljöspont. Tidigare trängde vatten från en närliggande kraftverksdamm in i den gamla smedjebyggnaden. Att sponten grävs eller trycks ned med jord på ömse sidor ger stabilitet.

– Här finns tryck från båda håll. Det här är ett bra läge för AQVIS Miljöspont, säger Tomas Svärd, vd på AQVIS Miljö.

Green Landscaping, som genomfört arbetet, har valt att använda AQVIS Miljöspont i ytterligare ett arbete vid Strömmaskolan. Nu handlar det om att hindra vatten från att flöda in i kraftverkets gamla intagsränna medan denna förnyas och stensättningen renoveras. Målet är att bevara kulturminnet och samtidigt ha en fungerande elproduktion.

Senare ska sponten i det tillfälliga dämmet flyttas och användas permanent som dammtätning.

Läs mer om hur AQVIS Miljöspont kan hindra inträngande vatten på www.aqvis.com

 

 

 

 

Annonser