Bättre ljudmiljö vid rälsen

Vid pendeltågsstationen i Önnestad har vi monterat ca 850 m bullerskydd. Första vid Järnväg och i Trafikmiljö med vår Helmholtz dämpning. När tågen kör reduceras oljudet i de dominerande frekvenserna genom akustisk anpassning och absorptionsförmågan hos panelen. Läs om de bullermätningar som ÅF Ingemansson AB genomfört i samband av projektet.

En bättre ljudmiljö vid rälsen stod färdig i december 2013 lagom till den efterlängtade invigningen där Önnestad var en av tio nya stationer som äntligen är i trafik efter lång tid då tågen bara har åkt förbi.  Projektet är genomfört i samarbete med Christian Berner, Wkts, Sveab för Trafikverket.

För mer information, besök vår hemsida >>

 

 

 

 

 

Annonser