Staten vill överta järnvägsunderhåll

Om cirka två år kan Trafikverket dra igång järnvägsunderhåll i egen regi. Ett av myndighetens egna förslag är att inledningsvis bedriva arbetet i en pilotverksamhet som föreslås omfatta ungefär en tiondel av det samlade basunderhållet och pågå i minst tio år.

Redan i slutet av 2014 lade infrastrukturminister Anna Johansson fram tankar på att staten skulle utföra järnvägsunderhåll i egen regi – något som i och för sig redan görs genom Infranord som tidigare var Banverkets egenregiverksamhet och som fortfarande är helägt av staten.

I januari i år togs ytterligare ett steg då regeringen tydligt deklarerade att det är Trafikverkets ansvar att genomföra leveransuppföljningar och underhållsbesiktningar av de arbeten som görs på järnvägen. Härom dagen presenterade så Trafikverket sitt förslag på hur staten skulle kunna ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet.

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-02

Källa: http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/staten-forbereder-overtagande-av-jarnvagsunderhallet/

Annonser