NCC vill att Bluebeam blir branschens Excel

NCC har blivit uppskattningsvis tio gånger effektivare i sin hantering av ritningar genom att digitalisera arbetet med verktyget Bluebeam. Målet är att få branschen att enas om en gemensam standard för att skapa en större nytta. Nu nomineras företagets leaninspirerade arbete till utmärkelsen Årets Leanbyggare.

I december 2015 började NCC jobba med det digitala verktyget Bluebeam för att hantera ritningar och andra handlingar i PDF-format. Behovet av ett enkelt och lättanvänt digitalt stödverktyg för att visualisera planeringen väcktes i NCC:s logistiknätverk i december 2015. Önskemålet var att hitta ett verktyg för att enkelt kunna skapa och revidera APD-planer inför utvecklingen av företagets lossningskalender. Målet var att underlätta kommunikationen mellan alla deltagare i ett byggprojekt.

– Vi ville ha ett enkelt verktyg som kunde användas av alla roller i projektet och i projektets alla faser, berättar Ulf Larsson, projektledare operativ stöd, NCC Sverige.........

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-15

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ncc-vill-att-bluebeam-blir-branschens-excel-24733

Annonser