Hot och dödshot mot svart arbetskraft inom bygg

En stor ställningshärva, missbruk av ID06-kort och hot om våld och dödshot mot den svarta arbetskraften. Det är några saker som Fair Play Bygg tar upp i sin första årsrapport.

-Vi har träffat dem som blivit hotade och de är väldigt rädda och utsatta. De befinner sig längst ner i hackordningen, säger Peter Leander.
Peter Leander är frilansjournalist och ingår tillsammans med Peringvar Östblom i Fair Play Byggs arbetsgrupp. Projektet startade i februari i 2016 och syftar till att ge myndigheter information om den pågående brottsligheten i byggbranschen. Fair Play Bygg ägs och finansieras till hälften av Byggnads region Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening.

"Många tips som kommit in"

Enligt Fair Plays Byggs första årsrapport, som nu har släppts, har projektet hittills tagit emot 106 tips. 42 av dessa har lämnats över till en eller flera myndigheter.
- Vi tycker att det är ganska många tips som kommit in. Det har kommit in tips var tredje dag, säger Peter Leander.
Majoriteten av ärenden har hamnat hos Skatteverkets skattebrottsenhet. I majoriteten av ärenden handlar det om ekonomisk brottslighet, i form av svarta löner. Fair Play Bygg uppskattar att den svarta arbetskraften uppgår till mellan 250 och 500 personer........

 

Källa: byggnadsarbetaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-16

Källa: http://www.byggnadsarbetaren.se/2017/03/hot-och-dodshot-mot-svart-arbetskraft/

Annonser