Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort

Mycket tyder på att utsläpp av tungmetaller och mikroplast till vattendrag från konstgräsplanernas gummigranulat kan vara mycket mindre än vad olika rapporter tidigare befarat. orskningen ligger dock efter och några gedigna kvantifieringar har ännu inte gjorts. Det är också osäkert hur mycket som når haven. Omkonstruktion och bättre underhåll diskuteras också för att säkerställa att miljögifter och mikroplaster inte sprids till haven.

Sverige och Fiji står som värdnationer till FN:s havskonferens i New York i juni i år. Mikroplaster i haven har blivit ett hett ämne och Cirkulation har tittat närmare på om konstgräsplaner är stora källor till plast i haven. Mycket tyder på att tidigare presenterade siffror om konstgräs som potentiell källa är överdrivna, och det står klart att kunskapsläget är mycket lågt.

I början av förra året förekom siffror om att 4800 ton sprids varje år på Sveriges konstgräsplaner som en potentiell källa till mikroplaster i haven, siffror som sades komma från IVL Svenska miljöinstitutet. De har fått i uppdrag från Naturvårdsverket att undersöka vilka potentiella källor till spridning som finns..........

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-16
 

Källa: http://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/utslaepp-fraan-konstgraesplaner-inte-saa-stort/

Annonser