Nytt stöd till lagring av egenproducerad elenergi

Stödet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och stödet kommer att kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som slutförts senast den 31 december 2019.

Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets e-tjänst.....

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-16

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/nytt-stod-till-lagring-av-egenproducerad-elenergi/

Annonser