Ansvarige polske elinstallatören fick behörighet indragen

I ett unikt beslut fick nyligen den polske elinstallatör som ansvarade för elinstallationerna i Ronny och Hannas hus sin svenska behörighet indragen. Det är första gången det sker.

Genom alla år är det sammanlagt bara sex elinstallatörer som har fått sin behörighet återkallad. I två fall har inskränkningar skett. Och när det gäller varningar har Elsäkerhetsverket utfärdat sådana 85 gånger. 

Att utländska elinstallatörer får ta uppdrag i Sverige bottnar i en av EU:s grundpelare: Fri rörlighet över gränserna. Om en person har tillstånd att arbeta som elinstallatör i ett EU-land kan hen ansöka om att göra det samma i ett annat EU-land. Kompetensen måste styrkas skriftligen och tillståndet utfärdas av Elsäkerhetsverket. Den elinstallatör som gjorde elinstallationerna i villan i Vallentuna hade fått sin svenska behörighet på detta vis........

 

Källa: elinstallatoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-16

Källa: http://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2017/mars/ansvarige-polske-elinstallatoren-fick-behorighet-indragen/

Annonser