Ola Månsson lämnar Sveriges Byggindustrier

Ola Månsson lämnar Sveriges Byggindustrier efter sex år som vd. Orsaken är att styrelsen och vd har olika syn på hur organisationen ska utvecklas.

Under det senaste året har Sveriges Byggindustrier bedrivit ett stort förändringsarbete för att göra organisationen än mer relevant i en föränderlig omvärld. Under arbetets gång har det blivit tydligt att styrelsen och vd har olika syn på förändringsarbetet. Därför har Ola Månsson valt att lämna som vd för Sveriges Byggindustrier. 

– Ola Månsson har flyttat fram positionerna för Sveriges Byggindustrier. Han har framgångsrikt lett arbetet med branschorganisationens fokusområden, som exempelvis en sund byggbransch och en säker arbetsplats. I dag har Sveriges Byggindustrier fler medlemmar än någonsin. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Ola för hans stora och värdefulla bidrag under alla dessa år, säger Tore Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Ola Månsson lämnar sin vd-roll omedelbart, men kommer att slutföra vissa uppdrag för Sveriges Byggindustriers räkning......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-23
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ola-mansson-lamnar-sveriges-byggindustrier-24785

Annonser