Få byggare ser de digitala möjligheterna

Digitaliseringen i den svenska byggsektorn är oroväckande låg jämfört med många andra branscher. En ganska liten andel av företagen inser vilken affärsnytta man kan ha av digitaliseringen och 76 procent känner inte till begreppet IoT (Internet of Things). Det visar en ny undersökning som beställts av Svensk Byggtjänst.

I undersökningen, som genomförts under januari och februari i år, har 300 chefer hos byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag intervjuats om hur de ser på digitalisering. Företagen som valts ut är i olika storlekar från stora till små och är verksamma på olika marknader i landet. De tillfrågade har fått svara på ett 30-tal olika frågeställningar. Bland annat har de fått spegla sitt eget företags kunskap, mognad och fortsatta utveckling inom digitalisering. De har också fått bedöma hur digitalisering påverkar verksamhet och affärer i byggprocessen – i dag och i framtiden.

Oroväckande bild
Undersökningen ger en oroväckande bild. Den svenska byggbranschen har en mycket låg digital utvecklingsgrad. Exempelvis så uppger färre än hälften att de kan erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. Och bara 35 procent anger att de i dag arbetar aktivt med digitalisering i verksamhets- och affärsplaner.........

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-23
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fa-byggare-ser-de-digitala-mojligheterna-24776

Annonser