Direktivet om IMD av värme på väg att skärpas?

Europeiska kommissionen presenterade i november förra året i det så kallade vinterpaketet en översyn av energireglerna inom EU bland annat innehållande förslag till skärpta krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme. Därför har SABOs påverkansarbete intensifierats.

Igår onsdag den 22 mars arrangerade SABO tillsammans med Housing Europe med flera ett lunchseminarium på Europaparlamentet i Bryssel riktad till Europaparlamentariker och andra intressenter i syfte att lyfta konsekvenserna kring ett krav på IMD av värme. De svenska Europaparlamentarikerna Fredrik Federley och Jakop Dalunde stod som värdar. Housing Europe, European Property Federation och International Union of Tenants höll alla varsitt anförande och det tydliggjordes att alla organisationerna har samma position gällande IMD av värme......

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-23
 

Källa: http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2017/mar/Sidor/Direktivet-om-IMD-av-varme-pa-vag-att-skarpas.aspx

Annonser