Allt svårare för oseriösa aktörer i byggbranschen

Sund konkurrens är en nyckelfråga för byggbranschen, det bekräftades under Sveriges Byggindustriers personliga möten med 149 medlemsföretag ifjol. Frågan är än mer aktuell i en komplex omvärld med ökad internationell konkurrens. 

– Det behövs tydliga regler som gör att svenska och utländska byggföretag konkurrerar på lika villkor. Här har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar att snabbt hitta lösningar. Därför är jag väldigt glad över att vi nyligen har enats med Byggnads om en lägstalön för utstationerade byggnadsarbetare. Vi behöver också utveckla kollektivavtalen så att fler företag och arbetstagare vill organisera sig, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier arbetar strategiskt mot skattefusk och illojal konkurrens, tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom byggsektorn. Och arbetet ger resultat:

  • 2008 infördes rotavdrag för att minska svartarbete i byggbranschen.
  • 2016 infördes en lag om personalliggare i byggbranschen.
  • 2018 föreslås en lag om arbetsgivardeklarationer med individuppgifter träda i kraft.

 – Vi har gjort goda framsteg.......

 

Källa: sverigesbyggindustrier.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-23
 

Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/allt-svarare-for-oseriosa-aktorer-i-bygg__7064

Annonser