Fortsatt starka siffror för Byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 1,7 procent i februari.

Byggmaterialhandeln fortsätter 2017 med att leverera positiva siffror. Försäljningen i februari ökade med 1,7 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Februari i år innehöll en försäljningsdag mindre än februari i fjol eftersom 2016 var ett skottår, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år (januari-februari) har byggmaterialhandelns försäljning ökat med 7,0 procent.....

 

Källa: byggmaterialhandlarna
För att läsa pressmeddelandet, följ nedanstående länk!
2017-03-23
 

Källa: http://www.byggmaterialhandlarna.se/bygg-och-jarnindex/2489/

Annonser