Psykisk sjukdom ovanligare i byggbranschen

Personer verksamma i byggbranschen drabbas i högre grad än andra yrkesverksamma av olika olyckor som leder till kroppsskada. Däremot är psykiska diagnoser mindre vanliga i byggbranschen än i många andra yrken.

Magnus Stenberg, forskare på Luleå tekniska universitet har nyligen presenterat en studie med syftet att belysa de bakomliggande orsakerna till den relativt höga andelen allvarliga olyckor i byggbranschen. Studien visar samma sak som Arbetsmiljöverkets statistik, att det är fallolyckor och olyckor med handverktyg som är vanligast.

– Stress har en avgörande inverkan på olycksrisken. En viktigt orsak till stress är bristande planering. Av de som känner stress dagligen i arbetet har 38 procent varig med om allvarliga arbetsolyckor. Bland de som sällan eller aldrig upplever stress är siffran 12 procent, säger Magnus Stenberg.

På arbetsmarknaden i Sverige inträffar det 2,5 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta, enligt den senaste statistiken. För byggbranschen är siffran 7,7 allvarliga olyckor. Hela byggsektorn består av 5 procent av de sysselsatta i landet, men svarar samtidigt för 30 procent av alla godkända arbetssjukdomar.....

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-23
 

Källa: https://maskinentreprenoren.se/psykisk-sjukdom-ovanligare-byggbranschen/

Annonser