Företagen ser ljust på den närmaste framtiden

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3,5 enheter till följd av en ännu ljusare syn på orderstockarna och rejält uppjusterade anställningsplaner. Även tjänsteindikatorn är i stort sett oförändrad och visar på ett starkt läge och optimistiska förväntningar i tjänstesektorn......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-29

Källa: http://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2017-03-29-foretagen-ser-ljust-pa-den-narmaste-framtiden.html

Annonser