Hot om chockskatt på nio av tio bilar

Regeringen vill straffa bilister med törstiga fordon. Staten drar in hundratals miljoner på klimatsatsningen.

Det här uppger SVT Nyheter, som erfar att regeringen i dag lägger fram ett omarbetat förslag till lagrådet efter hård kritik mot det bonus malus-system för nya lätta fordon som presenterades förra året.

I det nya förslaget ersätts supermiljöbilspremien på 40.000 kronor av en höjd premie på 45.000 kronor för en elbil med nollutsläpp.

Bonusen på 20.000 kronor till laddhybrider försvinner och ersätts av en premie som gradvis räknas ner till lägsta beloppet på 7.500 kronor för en bil med utsläpp på 60 gram per kilometer.

Samtidigt ska gränsen för den extra koldioxidavgiften dras vid utsläpp på 95 gram per kilometer. Det betyder – enligt uppgifter till SVT Nyheter – att bilen då får en extra fordonsskatt på 77 kronor per gram över gränsen under de första tre åren.

Nio av tio bilar som säljs åker på en höjd skatt som baseras på fjolårets försäljning..........

 

Källa: dagensps.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-30

Källa: http://www.dagensps.se/after-work/motor/ny-chockskatt-pa-nio-av-tio-bilar/

Annonser