Stigande köldmediepriser

Priserna på köldmedier har stigit under senare tid och trenden är ihållande. Nyligen aviserade exempelvis Chemours en prishöjning på mellan 20-25% för olika köldmedier och fler följer.

Från olika håll inom EU rapporteras om prishöjningar på köldmedier där de med höga GWP-värden drabbas hårdast. Samma fenomen gäller så klart även den svenska marknaden. Anledningen är den nedfasning och kvotering av köldmediemängder, relaterad till just GWP-värde och koldioxidekvivalenter, som stipuleras i f-gasförordningen.

- Trenden kommer hålla i sig, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. .....

 

Källa: kylavarme.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-30

Källa: http://www.kylavarme.se/

Annonser