Utländska maskinförare har börjat sitt intåg i Sverige

Förra året fick 16 800 personer anställning inom byggindustrin. Utländsk arbetskraft ökade med 12 procent. Nytt är att även maskinförare från utlandet är på ingång.

– För byggindustrin ser läget fortsatt starkt ut. Bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 2018. Det innebär dock ingen dramatik och med en prognos på att antalet påbörjade bostäder blir runt 60 000 lägenheter nästa år så innebär detta att bostadsbyggandet går för högvarv under hela prognosperioden 2017 till 2018, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Svensk byggbransch är sedan länge intressant för utländska aktörer, och konjunkturen i dagsläget ökar intresset. Maskinentreprenörerna för första gången fått förfrågan från utländska maskinentreprenörer om medlemskap i förbundet. Allt fler utländska maskinförare söker jobb i Sverige. Och det är nytt. Tidigare har det främst varit bygg- och anläggningsarbetare.

– Idag är den svenska byggindustrin utsatt för internationell konkurrens på ett helt annat sätt än förr. Därför är det inte rimligt att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre än den i våra konkurrentländer. Samtidigt måste kompetensförsörjningen till branschen säkras och sammantaget är det något som parterna måste ta hänsyn till i de pågående avtalsförhandlingarna genom ett klokt agerande, fortsätter Johan Deremar.

Trycket i branschen just nu gör att det inte bara är utländska underentreprenörer som ser möjligheter att tjäna pengar i Sverige. Även enskilda maskinförare hör av sig direkt till svenska arbetsgivare.

– Jag får två ansökningar i veckan från maskinförare från utlandet, och det rör sig nog om en i månaden från svenska maskinförare.......

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-03-30

Källa: https://maskinentreprenoren.se/utlandska-maskinforare-har-borjat-sitt-intag-sverige/

Annonser