Klart med tidsbegränsade bygglov

Regeringens proposition om att införa en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov har fått riksdagens godkännande. Allianspartierna stödjer propositionen, men Sverige demokraterna är emot. De nya reglerna börjar gälla redan den 1 maj 2017 och upphör att gälla den 1 maj 2023.

Syftet den tillfälliga lagändringen är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande i de fall där bostadsbehovet inte kan lösas genom ordinarie plan- och bygglovsprocesser.

Regeringen tror att lagändringen också kommer att skapa möjligheter till en effektivare markanvändning. I praktiken innebär förändringen att det blir lättare att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov får ges på max 15 år.........

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-04-07

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/klart-med-tidsbegransade-bygglov-24871

Annonser