Här ökar lärlingsplatserna mest

Antalet lärlingsplatser i Sverige har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Men det ser väldigt olika ut i landet. Ett av Norrlandslänen har fördubblat sin tillgång medan ett annat tar emot 36 procent färre 2016 jämfört med föregående år.

Lärlingsplatserna i Västernorrland/Jämtland och östra Götaland (motsvarande Östergötlands län) har mer än fördubblats mellan 2015 och 2016 (115 respektive 114 procents ökning). Dock är ökningen från en väldigt låg nivå, från ett 30-tal lärlingsplatser 2015 till drygt 70 platser 2016 för bägge regionerna.

Sämst utveckling vad gäller lärlingsplatser, både i reella tal och procentuellt, har Norrbotten. 2016 kunde man bara erbjuda 21 lärlingsplatser, en minskning med 36 procent. Motsvarande siffror för Stockholm–Gotland är 270 lärlingsplatser, vilket är en ökning med 33 procent.....

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-04-07

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/april/har-okar-larlingsplatserna-mest/

Annonser