Osäkerhet kring uttorkning av ny betong

I Skövde kommun har flera nybyggda fastigheter drabbats av problem med uttorkning av betong med mineraltillsatser, mätmetoder som inte längre verkar vara tillförlitliga och nödlösningar från entreprenörerna.
Nu slår kommunen larm och vill ha hjälp att lösa problemen.

– Om inte byggbranschen vill kliva fram och hitta en teknisk lösning för oss så måste vi göra något, säger Ingemar Linusson, Fastighetschef i Skövde kommun.

Fuktskador och problem med uttorkning av betong har drabbat minst fyra nya kommunala byggnader i Skövde. I projekten har man använt ny högpresterande betong med mineraliska tillsatser.  Det stora problemet är att de ansvariga entreprenörerna hittills inte lyckats presentera en långsiktig lösning på uttorkningsproblemen, enligt Skövde kommun. 

Entreprenörerna har i efterhand presenterat och utfört en lösning som beställaren upplever osäker och inte tillräckligt utprovad, enligt Ingemar Linusson, Fastighetschef i Skövde kommun.

I Skövde lyckades inte entreprenörerna klara uttorkningen av betongen med normala metoder enligt förväntad tidsplan och som en nödlösning har entreprenörerna lagt ett skikt av Florosil på betongen så att fukten inte kan tränga upp. Därefter läggs plastmattor in på golven.  

– De mätmetoder vi använt tidigare för uttorkningen verkar inte längre vara tillförlitliga med den nya betongen, säger Ingemar Linusson, Fastighetschef i Skövde kommun..........

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-04-18  

Källa: http://www.byggvarlden.se/osakerhet-kring-uttorkning-av-ny-betong-110573/nyhet.html

Annonser