Fastighetsbranschen ser nu över säkerheten

Fler pollare eller andra fysiska skydd som kan förhindra terrorbrott. Fastighetsägare som äger och förvaltar fastigheter där många människor samlas har börjat se över sin säkerhet. Det finns idag upp- och nedsänkbara pollare som klarar attacker likt den på Drottninggatan.

Terrorattacken på Drottninggatan aktualiserar frågan om skydd av platser och fastigheter där många personer samlas och rör sig – inte bara gator och torg utan även stationer, handelsplatser, idrottsarenor och andra större ytor där många samlas. En rundringning som Fastighetstidningen gjort visar att frågan är uppe till diskussion i branschen.

– Vi hade ett möte nu på morgonen för att gå igenom på vilket sätt vi kan göra vår miljö säkrare, säger Anders Borggren, driftansvarig på Fabege, ett bolag som bland annat äger och förvaltar Arenastaden..........

 

Källa: fastighetstidningen.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-04-18

Källa: http://fastighetstidningen.se/fastighetsbranschen-ser-nu-over-sakerheten/

Annonser