OPS - dyrt men bra eller dyrt och dåligt?

Delade meningar om OPS (offentlig-privat samverkan).

Är OPS ett bra sätt att driva innovation och öka produktiviteten i anläggningsbranschen? Eller är det ett slöseri med skattemedel? Åsikterna gick isär när branschen diskuterade privat finansiering av statlig infrastruktur.

Stockholm. Förr var det inget snack om saken, stora infrastruktursatsningar skulle finansieras av staten, staten stod även för projekteringen, utförandet och underhållet av statliga vägar och järnvägar.

Med tiden släpptes privata krafter fram både när det gäller projektering, utförande och underhåll, tanken var att konkurrens skulle leda till effektivare processer och högre kvalitet......

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-04-18

Källa: http://www.entreprenad.com/article/view/395547/dyrt_men_bra_eller_dyrt_och_daligt

Annonser